Zonguldak Belediye Meclisi Bugün Toplanıyor.

729

Zonguldak Belediye Meclisi 06.02.2015 Cuma günü saat 14:00’de gündeminde bulunan konuları karara bağlamak üzere toplanıyor.

 

ZONGULDAK BELEDİYE MECLİSİNİN 06.02.2015 CUMA GÜNÜ SAAT 14.00’DE YAPACAĞI ŞUBAT AYI TOPLANTISININ İKİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM                                :                                                                                                           

 01-Yoklama ve açılış.

02-Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 20.01.2015 tarih ve 10 sayılı, Adnan Bahadır isimli vatandaşın Rat taksi durağında ticari taksi plaka hak talebi ile ilgili Trafik Komisyonu Raporu.

03-Zabıta Müdürlüğünün 23.01.2015 tarih ve 19 sayılı, Dilaver dolmuş hattında 67 M 0015 plakaya bağlı hattın Kenan Demiro adına tescili ve 2012 model Ford-Transit markalı aracına ruhsat verilmesi talebi ile ilgili Trafik Komisyonu Raporu.

04-Zabıta Müdürlüğünün 23.01.2015 tarih ve 20 sayılı, Site dolmuş hattında 67 M 0187 plakaya bağlı hattın Osman Zeki Bektaş adına tescili ve 2004 model Otokar markalı aracına ruhsat verilmesi talebi ile ilgili Trafik Komisyonu Raporu.

05-Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 27.01.2015 tarih ve 43 sayılı, Meclis Üyesi Emine Uzun tarafından verilen “mahalle kadın komiteleri ve sokak sorumluları” konulu proje oluşturulması talebi hakkındaki Kadın Dayanışması Komisyonu Bilgi Raporu.

06-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23.01.2015 tarih ve 54 sayılı, 05.12.2014 tarih ve 246 sayılı Belediye Meclis Kararıyla onanan Zonguldak Merkez İnağzı Mahallesi, Burç Sokak mevkiinde yer alan, 18 pafta, 829 ve 837 parseller ve çevresinde yeni düzenlemeleri kapsayan imar planı tadilatına mevzuat gereği askı sürecinde Fatma Aslan tarafından yapılan itiraz hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

07-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23.01.2015 tarih ve 52 sayılı, 05.12.2014 tarih ve 246 sayılı Belediye Meclis Kararıyla onanan Zonguldak Merkez İnağzı Mahallesi, Burç Sokak mevkiinde yer alan, 18 pafta, 829 ve 837 parseller ve çevresinde yeni düzenlemeleri kapsayan imar planı tadilatına mevzuat gereği askı sürecinde Abdullah Yüksel tarafından yapılan itiraz hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

08-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23.01.2015 tarih ve 53 sayılı, 05.12.2014 tarih ve 246 sayılı Belediye Meclis Kararıyla onanan Zonguldak Merkez İnağzı Mahallesi, Burç Sokak mevkiinde yer alan 18 pafta, 829 ve 837 parseller ve çevresinde yeni düzenlemeleri kapsayan imar planı tadilatına mevzuat gereği askı sürecinde İrfan Yüksel tarafından yapılan itiraz hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

09-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.01.2015 tarih ve 55 sayılı, Zonguldak Belediye Meclisinin 07.02.2007 tarih ve 3/21 sayılı kararı ile 2981/ 3290/ 3366 sayılı kanunun 13. maddesi “c” bendine göre onaylanmış olup; T.C. Zonguldak İdare Mahkemesinin 2013/1028 ve 2013/837 esas nolu davalarda alınan 2014/1841 ve 2014/1840 sayılı kararlarıyla planı, yine T.C. Zonguldak İdare Mahkemesinin 2014/506 esas nolu davada alınan 2014/1510 sayılı kararıyla parselasyonu iptal edilen, ancak yargı süreci devam eden; Terakki, Ontemmuz Mahallelerini kapsayan 2. Etap Islah İmar Planının bahse konu karar gereği 3194 sayılı imar kanununun 8.maddesi kapsamında askıya çıkartılması hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

10-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.01.2015 tarih ve 56 sayılı, Zonguldak Belediye Meclisinin 07.02.2007 tarih ve 3/22 sayılı kararı ile 2981/ 3290/ 3366 sayılı kanunun 13. maddesi “c” bendine göre onaylanmış olan İncivez, Bahçelievler, Terakki Mahallelerini kapsayan 3. Etap Islah İmar Planının,  emsal mahkeme kararları doğrultusunda 3194 sayılı imar kanununun 8.maddesi kapsamında askıya çıkartılması hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

11-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.01.2015 tarih ve 57 sayılı, Zonguldak Belediye Meclisinin 01.07.2011 tarih ve 93 sayılı kararı ile onaylanan Ontemmuz, Birlik Mahallelerini kapsayan 4. Etap Islah İmar Planının, T.C. Zonguldak İdare Mahkemesinin 2011/1876 esas nolu davada alınan 2013/9 sayılı kararıyla iptal edilerek plansız duruma düşmesi sebebiyle, 2981/ 3290/ 3366 sayılı kanunun 13. maddesi “c” bendine göre onaylanarak, bahse konu karar gereği 3194 sayılı imar kanununun 8.maddesi kapsamında askıya çıkartılması hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

12-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.01.2015 tarih ve 58 sayılı, T.C. Danıştay Altıncı Dairesinin 2012/22 esas nolu davada alınan 2013/9036 sayılı kararla iptal edilerek plansız duruma düşen ve Zonguldak Belediye Meclisinin 05.12.2014 tarih ve 245 sayılı kararıyla, bahse konu mahkeme kararı gereği 2981/ 3290/ 3366 sayılı kanunun 13. maddesi “c” bendine göre onaylanması gerekirken sehven 3194 sayılı imar kanununun 8. maddesine göre onaylanan ve askı süreci de tamamlanan Çınartepe Mahallesini kapsayan 14. Etap Islah İmar Planı’nın; yapılan yanlışlığın düzeltilmesine yönelik “ilave ıslah imar planı” olarak yeniden onaylanması hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

13-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.02.2015 tarih ve 62 sayılı, 02.01.2015 tarih ve 2 sayılı Belediye Meclis Kararıyla, “1 Haziran 2013 tarih ve 28664 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik doğrultusunda yeni düzenlemeler” başlığıyla onaylanan “Zonguldak Belediyesi İmar Yönetmeliği”nde yasal askı süreci içinde Mustafa Torun tarafından yapılan itiraz hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

14-Zabıta Müdürlüğünün 05.01.2015 tarih ve 2 sayılı, Memur Zabıta Personellerin 2015 yılı içerisinde fazla çalışma ücretlerinin tespiti hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.

15-İtfaiye Müdürlüğünün 30.12.2014 tarih ve 185 sayılı, Memur İtfaiye Personellerin 2015 yılı içerisinde fazla çalışma ücretlerinin tespiti hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.

16-Zabıta Müdürlüğünün 20.01.2015 tarih ve 35 sayılı, 2015 yılı Belediye Gelir Tarifesinde mücavir alanlarla ilgili olarak işyeri açma izni ve tatil günlerinde çalışma ruhsat harcı ile ilgili düzenleme yapılması hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.

17-Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28.01.2015 tarih ve 67 sayılı, Belediyemizde işçi statüsünde çalışmakta iken emekliye ayrılmış olan iki personel ile ilgili kıdem tazminatı gecikme zamları tutarlarının ödenmesi ve uyuşmazlığın anlaşma ile tasfiyesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.

18-Zabıta Müdürlüğünün 29.01.2015 tarih ve 24 sayılı, Belediyemiz 2015 Yılı Gelir Tarifesinin Kara Taşıt Araçları Çalışma İzni Ücretleri bölümünde bulunan 6.maddenin yeniden değerlendirilmesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.

19-Mali Hizmetler Müdürlüğünün 15.01.2015 tarih ve 10 sayılı, Yeni Mağazacılık A.Ş. adına 2010 yılı için tahakkuk eden katı atık bertaraf bedelinin yeniden tespiti hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.

20-Mali Hizmetler Müdürlüğünün 15.01.2015 tarih ve 14 sayılı, Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.adına 2010 yılı için tahakkuk eden katı atık bertaraf bedelinin yeniden tespiti hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.

21-Mali Hizmetler Müdürlüğünün 15.01.2015 tarih ve 15 sayılı, Paşalar Gıda Ltd.Şti. adına 2010 yılı için tahakkuk eden katı atık bertaraf bedelinin yeniden tespiti hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.

22-Mali Hizmetler Müdürlüğünün 02.02.2015 tarih ve 51 sayılı, Akbank’a 2011 ve 2012 yılları için tahakkuk eden Katı Atık Bertaraf Bedellerinin mahkeme kararı gereğince yeniden tespiti hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.

Simple Text