Zonguldak Belediye Meclisi bugün saat 14:00’de toplanıyor

674

Zonguldak Belediye Meclisi bugün saat 14:00’de gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere toplanıyor……

ZONGULDAK BELEDİYE MECLİSİNİN 06/03/2015 CUMA GÜNÜ SAAT 14.00’DE YAPACAĞI MART AYI TOPLANTISININ İKİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM          :                                                                                                               

 01-Yoklama ve açılış.

02-Zabıta Müdürlüğünün 17.02.2015 tarih ve 44 sayılı Asma Dolmuş hattında 67 M 0078 Plakaya bağlı hattın Hülya Çekiç adına tescili ve 2012 Model Ford-Transit markalı aracına ruhsat verilmesi talebi ile ilgili Trafik Komisyonu Raporu.

03-Zabıta Müdürlüğünün 17.02.2015 tarih ve 45 sayılı İncivez Dolmuş hattında 67 M 0001 Plakaya bağlı hattın Selma Günel adına tescili ve 2009 model Otokar markalı aracına ruhsat verilmesi talebi ile ilgili Trafik Komisyonu Raporu.

04-Zabıta Müdürlüğünün 17.02.2015 tarih ve 46 sayılı Site Dolmuş hattında 67 M 0339 Plakaya bağlı hattın Tuncay Abdi adına tescili ve 2003 model Otokar markalı aracına ruhsat verilmesi talebi ile ilgili Trafik Komisyonu Raporu.

05-Zabıta Müdürlüğünün 17.02.2015 tarih ve 47 sayılı Asma Dolmuş hattında 67 M 0057 Plakaya bağlı hattın Suat Sütçü adına tescili talebi ile ilgili Trafik Komisyonu Raporu.

06-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 11.02.2015 tarih ve 44 sayılı, İlimiz Merkez İlçe, Terakki Mahallesi 811 ada, 19 parsel sayılı 936 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde 627/10400 hissesi Belediyemize ait olan ve üzerinde İçişleri Bakanlığı (Jandarma Genel Komutanlığı) adına askeri lojman olarak kullanılan taşınmaz ile ilgili tahsisisin yenilenebilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi talebi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.

07-Mali Hizmetler Müdürlüğünün 23.02.2015 tarih ve 107 sayılı, Belediyemizden emekli bir işçi personelin kıdem tazminatı gecikme zammı tutarının ödenmesi ve uyuşmazlığın anlaşma ile tasfiyesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.

08-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 16.02.2015 tarih ve 44 sayılı, Belediyemizin yeniden hazırlanan Disiplin Amirleri Yönetmeliği’nin görüşülmesi hakkındaki Türlü İşler Komisyonu Raporu.

09-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23.02.2015 tarih ve 85 sayılı, Belediye Meclisinin 06.02.2015 tarih ve 38 sayılı kararına Uğur Sarsık vekili Av.Hasan Özaydın tarafından yapılan itiraz hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

10-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23.02.2015 tarih ve 86 sayılı, Belediye Meclisinin 06.02.2015 tarih ve 38 sayılı kararına Ulviye Sarsık, Leyla Harman, Ayşe Gülden vekili Av.Hasan Özaydın tarafından yapılan itiraz hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

11-Meclis Üyesi Salih Alemdar tarafından verilen; Zonguldak Fevkani Köprüsünden başlayan, Asma Mahallesine kadar uzanan, Üzülmez Deresine paralel bir yapıda hizmet veren iki karayolunu içine alan bölgenin Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı olarak ilan edilmesi talebi ile ilgili İmar Komisyonu Bilgi Raporu.

Simple Text