Zonguldak Belediye Meclisi 3 Eylül 2019 Salı günü saat 14:00’de toplanıyor.

168

Zonguldak Belediye Meclisi Eylül ayı Meclis toplantısının ilk birleşimini yapmak ve gündemindeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere 3 Eylül 2019 Salı günü saat 14:00’de Belediyemiz Meclis Salonunda toplanıyor.

 

ZONGULDAK BELEDİYE MECLİSİNİN 03.09.2019 SALI GÜNÜ SAAT 14.00’DE YAPACAĞI EYLÜL AYI TOPLANTISININ İLK BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM    :

01-Yoklama ve açılış.

02-Başkanlığın 27.08.2019 tarih ve 106 sayılı Türlü İşler Komisyonuna 1 üye seçimi hakkındaki yazısı.

03-Zabıta Müdürlüğünün 19.08.2019 tarihli 99 sayılı site dolmuş hattında 67 m 0187 plakaya bağlı hattın %50 hissesinin Sefa Bağçicek adına tescili ve 2009 model Otokar markalı aracın %50 hissesine ruhsat verilmesi talebi hakkındaki yazısı.

Simple Text