Zonguldak Belediye Meclisi 2 Mayıs 2019 Perşembe günü saat 14:00’de Mayıs ayı toplantısının ilk birleşimini yapıyor.

347

Zonguldak Belediye Meclisi 2 Mayıs 2019 Perşembe günü saat 14:00’de Belediye Meclis Salonunda gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere Mayıs ayı toplantısının ilk birleşimini yapacaktır.

ZONGULDAK BELEDİYE MECLİSİNİN 02.05.2019 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 14.00’DE YAPACAĞI MAYIS AYI TOPLANTISININ İLK BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM:                                                                                                                                                                01-Yoklama ve açılış.

02-Başkanlığın 22.04.2019 tarih ve 47 sayılı, Meclis toplantılarının sesli ve görüntülü kaydının yapılabilmesi hakkındaki yazısı.

03-Başkanlığın 15.04.2019 tarih ve 39 sayılı, Belediye Meclisi tatil adı tespiti hakkındaki yazısı.

04-Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 12.04.2019 tarih ve 80 sayılı, Zonguldak PTT Başmüdürlüğünün 3 araçlık park yeri tahsisi talebi hakkındaki yazısı.

05-Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 12.04.2019 tarih ve 81 sayılı, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğünün 6 araçlık park yeri tahsisi talebi hakkındaki yazısı.

06-Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 17.04.2019 tarih ve 84 sayılı, Hayri Bey Sokakta tek yönlü trafik uygulaması ile ilgili karar alınması hakkındaki yazısı.

07-Mali Hizmetler Müdürlüğünün 17.04.2019 tarih ve 181 sayılı, Heybem Gıda Ltd.Şti. adına tahakkuk eden 2017 yılı 1, 2 ve 3’ncü dönemlerine ait Katı Atık Toplama Taşıma ve Bertaraf Bedelinin mahkeme kararı doğrultusunda yeniden belirlenmesi hakkındaki yazısı.

08-Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26.04.2019 tarih ve 184 sayılı, Yeni Mağazacılık A.Ş.adına tahakkuk eden 2012 yılına ait Katı Atık Toplama Taşıma ve Bertaraf Bedelinin mahkeme kararı doğrultusunda yeniden belirlenmesi hakkındaki yazısı.

09-Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26.04.2019 tarih ve 186 sayılı, Yeni Mağazacılık A.Ş.adına tahakkuk eden 2014 yılına ait Katı Atık Toplama Taşıma ve Bertaraf Bedelinin mahkeme kararı doğrultusunda yeniden belirlenmesi hakkındaki yazısı.

10-Mali Hizmetler Müdürlüğünün 22.04.2019 tarih ve 187 sayılı, Belediyenin 2018 Mali Yılı Gelir ve Gider Kesin Hesap Cetvellerinin görüşülmesi hakkındaki yazısı.

11-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 22.04.2019 tarih ve 173 sayılı, mülkiyeti TTK Genel Müdürlüğüne ait İlimiz Merkez İlçesi, Ontemmuz Mahallesi, 177 ada, 46 parsel sayılı, 861,75 m2 yüzölçümlü taşınmazın Belediyemiz adına satın alınması ve bu hususla ilgili işlemlerin yürütümü için Belediye Başkanına yetki verilmesi talebi hakkındaki yazısı.

12-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 24.04.2019 tarih ve 112 sayılı, Belediyemizde Sözleşmeli İnşaat Mühendisi olarak 8.Dereceli Mühendis kadrosu boş tutularak istihdamı uygun görülen Abdullah Erdem GÜNER’in alacağı ücretin ve ek ödemenin tespiti hakkındaki yazısı.

Simple Text