Zonguldak Belediye Meclisi 1 Mart 2018 Perşembe günü saat 14:00’de gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere toplanıyor.

726

Zonguldak Belediye Meclisi gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere 01 Mart 2018 Perşembe günü saat 14:00’de Meclis Toplantı Salonunda Mart ayı toplantısının ilk birleşimini yapıyor.

 

ZONGULDAK BELEDİYE MECLİSİNİN 01.03.2018 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 14.00’DE YAPACAĞI MART AYI TOPLANTISININ İLK BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM :                                                                                                                                                                                                                                                                                                        01-Yoklama ve açılış.

02-Fen İşleri Müdürlüğünün 09.01.2018 tarih ve 28 sayılı, Rüzgarlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinin bulunduğu alan ile Asma Taksi Durağının olduğu yerde yolcu indirip bindirebilmek için durak talebi ve bununla ilgili olarak durak kabinlerinin konulması hakkındaki Trafik Komisyonu Raporu.  

03-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.01.2018 tarih ve 29 sayılı, Zonguldak Elektrik Dağıtım Projesi kapsamında; Karaelmas Mahallesi 165 ada, 9 parsel sayılı taşınmaz üzerinde “Trafo Alanı” olarak ayrılmak istenildiği anlaşılan “Dağıtım Merkezi”ne ilişkin hazırlanan plan değişikliğine ait eksiklerin tamamlanması sonrasında sunulan plan teklifi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

04-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.01.2018 tarih ve 30 sayılı, Zonguldak Merkez İlçe sınırları dahilinde yapılması düşünülen altı (6) adet “Trafo Alanı” plan değişikliğine ilişkin sunulan plan tadilatı teklifi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

05-Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 15.02.2018 tarih ve 21 sayılı, Şehrimizde faaliyet gösteren resmi ve diğer kurumlara Belediyemiz Meclis Kararı ile tahsis edilen araç park yerlerinin ve bunlarla ilgili Meclis Kararlarının uygulamadan kaldırılması hakkındaki yazısı.

06-Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 15.02.2018 tarih ve 3 sayılı Taksi Duraklarının düzenlenmesi hakkındaki yazısı.

07-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Zonguldak Merkez İlçesi İncivez ve Terakki Mahallelerindeki bazı sokak ve çocuk parklarına Devlet Övünç Madalyası alan isimlerin verilmesi talepleri hakkındaki yazısı.

08-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 23.02.2018 tarih ve 127 sayılı, İlimiz Merkez İlçe Yeşil Mahalle Kapuz Caddesinde Kapuz Plajı diye bilinen Milli Emlak Müdürlüğünden kiralamış bulunduğumuz 7.687,04 m2’lik yerin kiralama ihalesine çıkarılması ve bununla ilgili olarak Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesi hakkındaki yazısı.

09-Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün iskansız konutlarla ilgili olarak su ücret tarifesi düzenlemesi hakkındaki yazısı.

Simple Text