Zonguldak Belediye Meclisi 1 Mart 2016 Salı günü saat 14:00’de toplanıyor…

282
2016 yılı ilk meclis toplantısı yapıldı

Zonguldak Belediye Meclisi gündeminde bulunan konuları görüşmek ve karara bağlamak için 01 Mart 2016 Salı günü saat 14:00’de Mart ayı toplantısının ilk birleşimini yapmak üzere toplanıyor.

ZONGULDAK BELEDİYE MECLİSİNİN 01.03.2016 SALI GÜNÜ SAAT 14.00’DE YAPACAĞI MART AYI TOPLANTISININ İLK BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM                                                              :                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

01-Yoklama ve açılış.

02-Bilgi İşlem Müdürlüğünün 25.01.2016 tarih ve 17 sayılı, Belediye bünyesinde AKOS (Akıllı Kentler Otomasyon Sistemi) kurulabilmesi için İller Bankasından 5 yıl vadeye kadar 2.000.000,00.-TL. kredi kullanılabilmesi ve bununla ilgili olarak yürütülecek tüm işlemler için Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.

03-Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 17.02.2016 tarih ve 38 sayılı, Kokaksu dolmuş hattında 67 M 0343 plakaya bağlı hattın Sema Gökgöz adına tescili ve 2005 model Otokar markalı araca ruhsat verilmesi talebi hakkındaki yazısı.

04-Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 17.02.2016 tarih ve 39 sayılı, Mithatpaşa dolmuş hattında 67 M 0311 plakaya bağlı hattın eşi Arzu Topçu adına tescili ve 2005 model Otokar M 2000 markalı araca ruhsat verilmesi talebi hakkındaki yazısı.

05-Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 17.02.2016 tarih ve 40 sayılı, Site dolmuş hattında 67 M 0102 plakaya bağlı hattın Ergin Demiro adına tescili ve 2005 model Otokar M 2000 markalı araca ruhsat verilmesi talebi hakkındaki yazısı.

06-Fen İşleri Müdürlüğünün 17.02.2016 tarih ve 149 sayılı, Belediyemiz 2016 Yılı Gelir Tarifesinde bulunan Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı bölümünde değişiklik talebi hakkındaki yazısı.

07-İşletme Müdürlüğünün 11.02.2016 tarih ve 12 sayılı, Belediyemiz 2016 Yılı Gelir Tarifesinde bulunan Terminal Peron Ücretleri bölümünün devamında ve 53.sayfa 3.maddedeki Terminal Çıkış ücretlerinde yeniden düzenleme yapılması talebi hakkındaki yazısı.

08-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 15.02.2016 tarih ve 105 sayılı, Belediyemizce TTK Genel Müdürlüğünden kiralanarak Zonguldak Kömür Spor Kulübü’ne tahsis edilen otoparkın, tahsis süresinin uzatılması talebi ve bununla ilgili olarak da tahsis talebi şartlarının, süresinin ve bedelinin belirlenmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkındaki yazısı.

09-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 18.02.2016 tarih ve 109 sayılı, mülkiyeti Belediyemize ait Bahçelievler Mahallesi 389 ada, 100 nolu parselde bulunan taşınmaz üzerindeki mevcut binanın yıkılarak 60 m2.lik alanda yeniden tesis edilecek trafo yerinin 25 yıllığına Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. adına 1.-TL. iz bedelle kiraya verilebilmesi talebi ve bununla ilgili olarak da kira sözleşmesi hazırlanması ve Tapu Müdürlüğünde kira şerhi işlemi yapılabilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkındaki yazısı.

10-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 18.02.2016 tarih ve 110 sayılı, mülkiyeti Belediyemize ait Ontemmuz Mahallesi 219 ada, 17 nolu parselde bulunan taşınmaz üzerindeki mevcut binanın yıkılarak 45 m2.lik alanda yeniden tesis edilecek trafo yerinin 25 yıllığına Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. adına 1.-TL. iz bedelle kiraya verilebilmesi talebi ve bununla ilgili olarak da kira sözleşmesi hazırlanması ve Tapu Müdürlüğünde kira şerhi işlemi yapılabilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkındaki yazısı.

11-Özel Kalem Müdürlüğünün 10.02.2016 tarih ve 90 sayılı, Müdürlüğe ait Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği’nin güncellenerek yeniden düzenlenmesi hakkındaki yazısı.

12-Yazı İşleri Müdürlüğünün 10.02.2016 tarih ve 13 sayılı, Müdürlüğe ait Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği’nin güncellenerek yeniden düzenlenmesi hakkındaki yazısı.

13-İtfaiye Müdürlüğünün 08.02.2016 tarih ve 34 sayılı, Müdürlüğe ait Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği’nin güncellenerek yeniden düzenlenmesi hakkındaki yazısı.

Simple Text