Zonguldak Belediye Meclisi 1 Kasım 2017 Çarşamba günü saat 14:00’de toplanıyor.

421

Zonguldak Belediye Meclisi 1 Kasım 2017 Çarşamba günü saat 14:00’de Belediye Meclis Salonunda gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere Kasım ayı toplantısının ilk birleşimini yapacaktır.

ZONGULDAK BELEDİYE MECLİSİNİN 01.11.2017 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 14.00’DE YAPACAĞI KASIM AYI TOPLANTISININ İLK BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM:                                                                                                                                              

01-Yoklama ve açılış.

02-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.09.2017 tarih ve 164 sayılı, Zonguldak İli Merkez İlçe İncivez Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi üzerinden geçecek olan Bülent Ecevit Üniversitesi Farabi Kampüsü ile 15 Temmuz Şehitler Kampüsü arasında yapılması düşünülen Yaya Üst Geçidine ilişkin imar plan tadilatı hakkındaki İmar Komisyonu ile Trafik Komisyonu Raporları.

03-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.09.2017 tarih ve 163 sayılı, 03.07.2017 Resmi Gazete tarihli ve 30113 Resmi Gazete sayılı Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 69.maddesinin 1.fıkrasında belirtilen “Büyükşehir Belediyeleri ile İl Belediyeleri, 2.fıkrada belirtilen değiştirilemeyen hükümler dışında kalan hususlarda, beldenin tarihi ve yöresel şartlarını gözetmek kaydıyla Bakanlık onayına sunulmak üzere İmar Yönetmeliği hazırlayabilirler. İdarelerin İmar Yönetmelikleri yürürlüğe girinceye kadar uygulamalar bu Yönetmeliğe göre yapılır” ibaresi gereğince konunun Belediye Meclisinde görüşülmesi ile ilgili olarak hazırlanmış olan yazısı hakkında İmar Komisyonu Raporu.

04-Mali Hizmetler Müdürlüğünün 16.10.2017 tarih ve 419 sayılı, Belediyemiz 2016 Yılı Sayıştay Denetim Raporu ile ilgili olarak Belediye Meclisine bilgi verilmesi hakkındaki yazısı.

05-Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 10.10.2017 tarih ve 48 sayılı, Belediyemizin 2018 Yılı Performans Programının görüşülmesi hakkındaki yazısı.

06-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 19.10.2017 tarih ve 348 sayılı, mülkiyeti Belediyemize ait olan Ontemmuz Mahallesi Acılık mevkii (eski hal arsası) 169 ada, 10 parselde kayıtlı 2.366,39 m2’lik taşınmaz üzerinde 1 yıl süre ile haftada bir gün Pazar kurulması için yapılan talep ve bununla ilgili olarak da diğer tüm şartların belirlenmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkındaki yazısı.

07-Mali Hizmetler Müdürlüğünün 16.10.2017 tarih ve 422 sayılı, Belediyemizin 2018 Mali Yılı Bütçesi ve İzleyen İki Yıl 2019-2020 Yılları Tahmini Bütçe Tasarıları ve 2018 Yılı Gelir Tarifesinin görüşülmesi hakkındaki yazısı.

08-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 24.10.2017 tarih ve 6360 sayılı, Belediye Başkanlığımızca 5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesine göre sözleşmeli Mühendis olarak 8.dereceli Mühendis Kadrosu boş tutularak istihdamı uygun görülen Mehmet Yıldız’ın alacağı ücretin ve ek ödemenin tespiti hakkındaki yazısı.

09-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 24.10.2017 tarih ve 6361 sayılı, Belediye Başkanlığımızca 5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesine göre sözleşmeli Kimyager olarak 5.dereceli Kimyager Kadrosu boş tutularak istihdamı uygun görülen Ercan Koçal’ın alacağı ücretin ve ek ödemenin tespiti hakkındaki yazısı.

10-Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 16.10.2017 tarih ve 50 sayılı, Belediyemiz ile Çin’in Hunan Eyaleti Xiangtan Şehri Belediyesi arasında Kardeşkent İlişkisi kurulması hakkındaki yazısı.

11-Zabıta Müdürlüğünün 19.10.2017 tarih ve 458 sayılı, Karaman-Çayköy dolmuş hattında 67 M 0519 plakaya bağlı hattın Murat Tatoğlu adına tescili ve 2007 model BMC markalı aracına ruhsat verilmesi talebi hakkındaki yazısı.

12-Zabıta Müdürlüğünün 19.10.2017 tarih ve 459 sayılı, Site dolmuş hattında 67 M 0253 plakaya bağlı hattın Mesut Yağcıoğlu adına tescili talebi hakkındaki yazısı.

13-Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün 25.10.2017 tarih ve 234 sayılı, Asma, Bağlık, Bahçelievler, Çaydamar, Çınartepe, Dilaver, İnağzı, İncivez, Karaelmas, Meşrutiyet, Mithatpaşa, Ontemmuz, Tepebaşı, Terakki, Yayla, Yeni, Yeşil ve Birlik Mahalleleri hudutları dahilinde 3303-3402 sayılı Kanunlar çerçevesinde yapılacak çalışmalarda kadastro ekibi ile görev yapmak üzere 6 adet bilirkişinin seçilmesi talebi ile ilgili yazısı.

14-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.10.2017 tarih ve 195 sayılı, Zonguldak Merkez Yeşil Mahalle Doğan Sokakta yapılması düşünülen Trafo Alanına ilişkin imar planı tadilatı teklifi hakkındaki yazısı.

15-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.10.2017 tarih ve 196 sayılı, Zonguldak Merkez Meşrutiyet Mahallesi Kapuz Caddesi, 1592 ada 3-4-5-6 parsel numaralı taşınmazlar üzerinde yapılması düşünülen Turizm Tesis Alanına ilişkin imar planı tadilatı teklifi hakkındaki yazısı.

16-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.10.2017 tarih ve 197 sayılı, Zonguldak Merkez Mithatpaşa Mahallesi İsmetpaşa Sokak, 61 ada 20-22 parsel numaralı taşınmazların üzerinde yapılması düşünülen İlköğretim Tesis Alanına ilişkin imar planı tadilatı teklifi hakkındaki yazısı.

 

Simple Text