Zonguldak Belediye Meclisi 1 Haziran 2016 Çarşamba günü saat 14:00’de Haziran ayı ilk birleşimini yapacaktır.

469
2016 yılı ilk meclis toplantısı yapıldı

Zonguldak Belediye Meclisi 1 Haziran 2016 Çarşamba günü saat 14:00’de gündeminde bulunan konuları görüşerek karara bağlamak üzere Haziran ayı Meclis Toplantısının ilk birleşimini yapacaktır. Bu toplantının gündemi ise aşağıdaki gibidir.

ZONGULDAK BELEDİYE MECLİSİNİN 01.06.2016 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 14.00’DE YAPACAĞI HAZİRAN AYI TOPLANTISININ İLK BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM                                                                                            :                                                                     

01-Yoklama ve açılış.

02-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.04.2016 tarih ve 123 sayılı, Zonguldak İli, Tepebaşı Mahallesi, Rüzgarlı mevkii 432 ada, 55 parselde Alim İnşaat tarafından hazırlatılan 1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar planı tadilat örneği hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

03-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.04.2016 tarih ve 120 sayılı, Zonguldak İl Merkezi MİA (Merkezi İş Alanları) Bölgesi içerisinde hazırlanan revizyon imar planı hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

04-Meclis Üyesi Turhan Demirtaş tarafından verilen 20.05.2016 tarihli, Belediye Meclisinin 02.05.2016 tarih ve 70 sayılı kararı ile kabul edilen imar plan değişikliğine itiraz ile ilgili dilekçe.

05-Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 18.05.2016 tarih ve 130 sayılı, Site dolmuş hattında 67 M 0181 plakaya bağlı hattın Yıldız Yüksel adına tescili ve 2003 model Otokar markalı araca ruhsat verilmesi talebi hakkındaki yazısı.

06-Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 18.05.2016 tarih ve 131 sayılı, Beycuma dolmuş hattında 67 M 0600 plakaya bağlı hattın Aytekin Çakmaklı adına tescili ve 2008 model Renault-Master markalı araca ruhsat verilmesi talebi hakkındaki yazısı.

07-Fen İşleri Müdürlüğünün 05.05.2016 tarih ve 44 sayılı, Kent Konseyinin 26.01.2016 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında yapılan değerlendirmeler sonucu alınan; çocuk oyun alanlarında engelli çocuklara hitap edecek oyun gruplarına yer verilmesi ile ilgili kararın Belediye Meclisinde görüşülmesi hakkındaki yazısı.

08-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 24.05.2016 tarih ve 241 sayılı, Bahçelievler Mahallesi Güngör İzmirlioğlu Sokakta 1570 ada ve 1571 ada, 2-3 ve 7 nolu parsellerin bulunduğu alanda hiçbir ivaz şartı gözetmeksizin trampa (takas) yapılabilmesi ve bu konudaki işlemlerin yürütümü için Belediye Başkanına yetki verilmesi talebi hakkındaki yazısı.

09-Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün 25.05.2016 tarih ve 672 sayılı, TTK Genel Müdürlüğüne uygulanan 2016 yılı Su Ücret Tarifesinde değişiklik yapılması talebi hakkındaki yazısı.

Simple Text