Zonguldak Belediye Meclisi 1 Eylül 2015 Salı günü saat 14:00’de gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere toplanıyor.

639

Zonguldak Belediye Meclisi gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere 1 Eylül 2015 Salı günü saat 14:00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda Eylül ayı toplantısının ilk birleşimini yapıyor.

ZONGULDAK BELEDİYE MECLİSİNİN 01.09.2015 SALI GÜNÜ SAAT 14.00’DE YAPACAĞI EYLÜL AYI TOPLANTISININ İLK BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM                :                                                                                                               

01-Yoklama ve açılış.

02-Mali Hizmetler Müdürlüğünün 10.08.2015 tarih 346 sayılı Şekerbank adına tahakkuk eden 2011, 2012, 2013 yıllarına ait Katı Atık Bertaraf bedelinin yeniden belirlenmesi hakkındaki yazısı.

03-Mali Hizmetler Müdürlüğünün 10.08.2015 tarih 347 sayılı Kuveyt Türk adına tahakkuk eden 2011, 2012, 2013 yıllarına ait Katı Atık Bertaraf bedelinin yeniden belirlenmesi hakkındaki yazısı.

04-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 03.08.2015 tarih ve 327 sayılı, mülkiyeti Belediyemize ait olan Ontemmuz Mahallesi Acılık mevkii (eski hal arsası) 169 ada, 10 parselde kayıtlı 2.366,39 m2.lik taşınmaz ile ilgili olarak yeniden tahsis şartlarının, süresinin ve bedelinin belirlenmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi talebi hakkındaki yazısı.

05-Mali Hizmetler Müdürlüğünün 24.08.2015 tarih ve 355 sayılı Belediyemizce tahsil edilen “Katı Atık Bertaraf Bedeli” ile ilgili olarak yıllar itibariyle hukuki açıdan davalı olduğumuz mükelleflerimizle alakalı 2012-2013-2014-2015 yıllarını kapsayan tarifelerin yeniden düzenlenmesi hakkındaki yazısı.

06-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26.08.2015 tarih ve 343 sayılı Belediyemiz ile kiracıları arasında yapılmakta olan kira sözleşmesinde değişiklik talebi hakkındaki yazısı.

07-Zabıta Müdürlüğünün 17.08.2015 tarih ve 199 sayılı, Kardeşler Köyü dolmuş hattında 67 M 0678 plakaya bağlı hattın Barış Cinuşak adına tescili talebi ile ilgili yazısı.

08-Zabıta Müdürlüğünün 17.08.2015 tarih ve 200 sayılı, Kapuz dolmuş hattında 67 M 0123 plakaya bağlı hattın Murat Dümen adına tescili ve 2004 Model Otokar markalı araca ruhsat verilmesi talebi ile ilgili yazısı.

09-Zabıta Müdürlüğünün 17.08.2015 tarih ve 201 sayılı, Hayat Mahallesi dolmuş hattında 67 M 0411 plakaya bağlı hattın Gökmen Yılmaz adına tescili ve 2005 Model Iveco markalı araca ruhsat verilmesi talebi ile ilgili yazısı.

10-Fen İşleri Müdürlüğünün 18.08.2015 tarih ve 899 sayılı Zonguldak Kent Konseyinin “Atatürk temalı düzenleme” yapılması talebinin görüşülmesi hakkındaki yazısı.

 

11-Meclis Üyeleri tarafından verilen 25.08.2015 tarihli “Zonguldak Belediyesi Otopark Yönetmeliği”nin 5.maddesinin günün ve Zonguldak’ın şartlarına göre yeniden değerlendirilmesi talebi ile ilgili önerge.

 

12-Meclis Üyeleri tarafından verilen 25.08.2015 tarihli market işyeri açma ruhsatı talebinde bulunanlardan otopark tesisi ve bununla ilgili düzenleme yapılarak meclis kararına bağlanması talebi ile ilgili önerge.

 

13-Meclis Üyeleri tarafından verilen 25.08.2015 tarihli Otopark Yönetmeliğine ve İmar Planının Otopark Düzenlemelerine ait plan notlarına göre binada ve parselinde yapılmayan veya eksik yapılan otoparkların önlenmesi ve trafik sorununun ilk ayağı olan otopark yapımının sağlanması için Belediye Meclisince karar alınması talebi ile ilgili önerge.

 

14-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 05.08.2015 tarih ve 236 sayılı Zonguldak Merkez İncivez Mahallesinde bulunan, tapunun 1584 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8-9 parseller ve 1585 ada, 1-2-3-4-5-6-7 parselleri kapsayan; Zonguldak-Kozlu yolu üzerinde, Bülent Ecevit Üniversitesi alt kapı girişinden İncivez minibüs duraklarına kadar gelen yolun güneyindeki 2.4 ha. büyüklüğündeki alanda Belediye Meclisinin 07.07.2015 tarih ve 140 sayılı kararı doğrultusunda ilave imar planı yapılması hakkındaki yazısı.

 

15-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 05.08.2015 tarih ve 237 sayılı Zonguldak Merkez İncivez Mahallesinde bulunan, 812 ada, 29 parselde kayıtlı, Hazine mülkiyetindeki 3.871,79 m2 yüzölçümlü taşınmazın, Belediye Meclisinin 07.07.2015 tarih ve 141 sayılı kararı doğrultusunda, mevcut kullanımına uygun fonksiyon değişikliği konulu imar planı tadilatı hakkındaki yazısı.

 

16-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 05.08.2015 tarih ve 238 sayılı Zonguldak Merkez Çınartepe Mahallesinde bulunan 69 ambarları olarak anılan mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 1629 ada 1 parsel, 1630 ada 1 ve 2 parsellerde imar yolları ve fonksiyon değişikliklerini içeren imar planı tadilatına ilişkin T.C.Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan itiraz hakkındaki yazısı.

 

17-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 10.08.2015 tarih ve 173 sayılı Zonguldak Merkez İnağzı Mahallesi Burç Sokak mevkiinde yer alan 18 pafta, 839 ve 837 parseller üzerinde yapılan imar plan tadilatına ilişkin 07.08.2015 tarih ve 1143 sayılı dilekçe sahiplerince yapılan itiraz hakkındaki yazısı.

 

18-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.08.2015 tarih ve 252 sayılı Zonguldak Merkez Yeşil Mahalle, Yeşil mevkii, 575 ada, 1 nolu parselde kayıtlı taşınmazın Günübirlik Tesis Alanı olan mevcut imar durumunun, ticaret alanı olarak değiştirilmesi talebi hakkındaki yazısı.

 

19-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.08.2015 tarih ve 253 sayılı Zonguldak Merkez Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde, Kardeşler Köyü Kokaksu mevkiinde yer alan, 4.Etap Revizyon İmar Planı sınırlarında kalan İl Özel İdare binasının güneydoğusunda kalan alanda dere üzere köprülü yol bağlantısı konulu imar planı tadilatı hakkındaki yazısı.

 

20-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.08.2015 tarih ve 1059 sayılı Zonguldak Merkez İlçe Çınartepe Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve 69 Ambarları olarak bilinen mevkide yer alan, 1631 ada, 2 parsel ile 1632 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmazlar üzerinde, Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü talebi ve ilgili kurum görüşleri doğrultusunda “Toplu İşyeri (Oto Galeri) (E=2.50, hmax=9.50)” olarak planlanması konulu imar planı tadilatı hakkındaki yazısı.

Simple Text