Zonguldak Belediye Meclisi 1 Ekim 2019 Salı günü gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere toplanıyor.

215

Zonguldak Belediye Meclisi 1 Ekim 2019 Salı günü saat 14:00’de Belediye Meclis Salonunda gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere Ekim ayı Meclis toplantısının ilk birleşimini yapacaktır.

ZONGULDAK BELEDİYE MECLİSİNİN 01.10.2019 SALI GÜNÜ SAAT 14.00’DE YAPACAĞI EKİM AYI TOPLANTISININ İLK BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM                                        :                                                                                                                                          01-Yoklama ve açılış.

02-Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 26.09.2019 tarih ve E.1942 sayılı, Belediyenin 2020-2024 tarihlerini kapsayan Stratejik Planının görüşülmesi hakkındaki yazısı.

03-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 24.09.2019 tarih ve E.1749 sayılı, Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Zonguldak Merkez Terakki Mahallesi, Pazar Yeri Sokak üzeri 261 ada, 112 parsel nolu taşınmazın bir bölümünün Zonguldak Pazarcılar Esnaf Odası Başkanlığı tarafından açık otopark olarak kullanılması ile ilgili tahsis talebi ve bu konuda iş ve işlemlerin yürütümü için Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkındaki yazısı.

04-Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 26.09.2019 tarih ve E.1941 sayılı, İlimize faaliyet gösteren Çağdaş Anadolu Halk Oyunları GSK Derneğinin yurtdışında Uluslar arası festivali katılımı için Gri Pasaport talebi hakkındaki yazısı.

05-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.09.2019 tarih ve E.1754 sayılı, Zonguldak İli Merkez İlçesi Bahçelievler Mahallesi, 1691 ada, 1 nolu parselin bir kısmına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi hakkındaki yazısı.

Simple Text