ZONGULDAK BELEDİYE MECLİSİ 1 EKİM 2014 ÇARŞAMBA GÜNÜ TOPLANIYOR

734

Zonguldak Belediye Meclisi gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere 1 Ekim 2014 Çarşamba günü saat 14:00’de Belediye Meclis Salonunda Ekim ayı toplantısının ilk birleşimini yapmak üzere toplanıyor.

 

GÜNDEM   :                                                                                                               

01-Yoklama ve açılış.

02-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 29.08.2014 tarih ve 202 sayılı, Belediyemiz 100.Yıl Otobüs Terminalinde faaliyet gösteren otobüs işletmeleri tarafından otobüs duraklarının bulunduğu alanda yazıhane tahsisi talebi hakkındaki İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.

03-Meclis Üyelerinden Lale Karakulak, Eyüp Altan Sezgin, Şenol Şanal, Mevlüde Yalçıner ve Saadettin Birinci tarafından verilen; kentimizde halen tescil edilerek koruma altına alınan binalar haricinde birçok yapının bulunduğu ve bunlarla ilgili olarak koruma altına alınabilmesi için Koruma Uygulama Denetleme Bürosu ve Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğüne başvuru yapılması hakkındaki önerge ile ilgili Kültür Turizm ve Çevre Komisyonu Raporunun yeniden görüşülmesi ile ilgili olarak İmar Komisyonu raporu ile Kültür Turizm ve Çevre Komisyonu Raporu.

04-Belediye Meclis Üyeleri; Lale Karakulak, Eyüp Altan Sezgin, Mevlüde Yalçıner ve Sadettin Birinci tarafından verilen; hava kalitesi ölçüm istasyonu kurulması, Üzülmez-Asma bölgelerinin atık sularının arıtma tesisine bağlanılması, evsel atıkların geri dönüşüme kazandırılması için şehrin belli bölgelerine ve mahallelerine geri dönüşüm toplama kutuları konulması hakkında vermiş oldukları önerge hakkındaki Kültür Turizm ve Çevre Komisyonu Raporu.

05-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Zonguldak Merkez Yeni Mah. 640 ada, 24 parselde kayıtlı taşınmazın mevcut TAKS= 0.40, Blok Nizam 4 kat konut alanı olan imar düzeninin, TAKS= 0.25, Blok Nizam 5 kat konut alanı olarak değiştirilmesi konulu imar planı tadilatı hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

06-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Zonguldak Merkez Terakki Mah. Milli Egemenlik Caddesine cepheli, 371 ada, 405 parselde kayıtlı Belediyemiz adına tapuya tescil edilen taşınmazda yer alan gayrimenkullerin bulunduğu alanda ruhsata esas imar planı tadilatı talebi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

07-Meclis Üyesi Turhan Demirtaş tarafından Belediye Başkanlığına verilen, “Plan Değişikliği Talepleri Görüşmelerinde Gerekli Belgeler ve Komisyonun Çalışma İlkeleri” ile ilgili Belediye Meclisimizin 02.06.2014 tarih ve 106 sayılı kararında değişiklik yapılması talebi ile ilgili yazı.

08-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Maliye Hazinesi mülkiyetinde olan ve Zonguldak İl Özel İdaresi’ne tahsisi yapılan, Zonguldak Merkez Meşrutiyet Mahallesi, 1599 ada, 2-7 parsellerde kayıtlı taşınmaz üzerinde Valilik binası yapmak üzere bahse konu alanın “Resmi Kurum (İl Özel İdaresi) en çok=33 mt., Emsal=7.50” imar nizamlı alana dönüştürülmesi konulu imar planı tadilatı teklifi hakkındaki yazısı.

09-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Zonguldak Merkez Meşrutiyet Mahallesi, Yağcılar Caddesinde yer alan 21 ada, 44 parselde kayıtlı taşınmazın bulunduğu imar adasının, arka cephesindeki yeşil alanın kaydırılmak suretiyle, cephe derinliğinin artırılması konulu imar planı tadilatı teklifi hakkındaki yazısı.

10-Fen İşleri Müdürlüğünün 15.09.2014 tarih ve 321 sayılı, Uğur Mumcu Kavşağı ile benzinlikler arasındaki güzergahta yolcu taşımacılığı için araç sayısının belirlenmesi ile ilgili yazısı.

11-Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 16.09.2014 tarih ve 514 sayılı, Zonguldak Şoförler ve Otomobilciler Odası Şube Başkanlığınca, 07.07.2014 tarih ve 149 sayılı Belediye Meclis Kararının iptali talebi ile ilgili yazısı.

12-Zabıta Müdürlüğünün 22.09.2014 tarih ve 274 sayılı, 67 M 0245 nolu plakaya bağlı hattın Hüseyin Akyüz adına tescil edilmesi talebi ile ilgili yazısı.

13-Zabıta Müdürlüğünün 22.09.2014 tarih ve 275 sayılı, 67 M 0008 nolu plakaya bağlı hattın Ahmet Yayla adına tescil edilmesi ve 2013 model Mercedes-Benz markalı aracına da ruhsat verilmesi talebi ile ilgili yazısı.

14-Zabıta Müdürlüğünün 22.09.2014 tarih ve 276 sayılı, 67 M 0713 nolu plakaya bağlı hattın Azmi Kahveci adına tescil edilmesi ve 2006 model Renault-Master markalı aracına da ruhsat verilmesi talebi ile ilgili yazısı.

15-Zabıta Müdürlüğünün 22.09.2014 tarih ve 277 sayılı, 67 M 0699 nolu plakaya bağlı hattın Şevket Cin adına tescil edilmesi ve 2007 model İveco markalı aracına da ruhsat verilmesi talebi ile ilgili yazısı.

16-Zabıta Müdürlüğünün 22.09.2014 tarih ve 278 sayılı, 67 M 0026 nolu plakaya bağlı hattın Serkan Erbil adına tescil edilmesi ve 2005 model Otokar markalı aracına da ruhsat verilmesi talebi ile ilgili yazısı.

17-Mali Hizmetler Müdürlüğünün 22.09.2014 tarih ve 70 sayılı, Şekerbank adına tahakkuk eden 2011-2012-2013 yıllarına ait Katı Atık Bertaraf Bedellerinin yeniden belirlenmesi hakkındaki yazısı.

18-Mali Hizmetler Müdürlüğünün 22.09.2014 tarih ve 71 sayılı, Yapı ve Kredi Bankası adına tahakkuk eden 2013 yılına ait Katı Atık Bertaraf Bedelinin yeniden belirlenmesi hakkındaki yazısı.

19-Mali Hizmetler Müdürlüğünün 22.09.2014 tarih ve 72 sayılı, B.İ.M. Birleşik Mağazaları adına tahakkuk eden 2011 yılına ait Katı Atık Bertaraf Bedelinin yeniden belirlenmesi hakkındaki yazısı.

20-Mali Hizmetler Müdürlüğünün 25.09.2014 tarih ve 101 sayılı, Yeni Mağazacılık adına tahakkuk eden 2010 yılına ait Katı Atık Bertaraf Bedelinin yeniden belirlenmesi hakkındaki yazısı.

21-Mali Hizmetler Müdürlüğünün 25.09.2014 tarih ve 102 sayılı, İş Bankası adına tahakkuk eden 2011 yılına ait Katı Atık Bertaraf Bedelinin yeniden belirlenmesi hakkındaki yazısı.

22-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 23.09.2014 tarih ve 327 sayılı, Belediyemiz Birimleri hakkındaki yazısı.

23-Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 23.09.2014 tarih ve 47 sayılı, Belediyemizin 2015-2019 tarihlerini kapsayan Stratejik Planının görüşülmesi hakkındaki yazısı.

24-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 25.09.2014 tarih ve 241 sayılı, mülkiyeti Belediyemize ait olan Ontemmuz Mahallesi Acılık mevkii 169 ada, 10 parselde kayıtlı 2.366,39 m2.lik taşınmaz üzerinde talep edilen tahsis ile ilgili olarak Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkındaki yazısı.

25-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 25.09.2014 tarih ve 242 sayılı, Belediyemiz tarafından TTK Genel Müdürlüğünden kiralanan ve otopark alanı olarak kullanılan taşınmaz üzerinde talep edilen tahsis ile ilgili olarak Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkındaki yazısı.

26-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 25.09.2014 tarih ve 243 sayılı, TTK Genel Müdürlüğünden kiralanan Terakki Mahallesi Mimar Kemal Sokak 371 ada, 448 parselde kayıtlı 6 adet işyerinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu çerçevesinde kiralama ihalesine çıkarılabilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi hakkındaki yazısı.

27-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 25.09.2014 tarih ve 244 sayılı, Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Karaelmas Mahallesi Mustafa Aşçı Caddesi Hal Sosyal Tesisleri yanında bulunan 5 adet işyerinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu çerçevesinde kiralama ihalesine çıkarılabilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi hakkındaki yazısı.

28-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 25.09.2014 tarih ve 245 sayılı, TTK Genel Müdürlüğünden kiralanan Mithatpaşa Mahallesi Ankara Caddesi No:29’da bulunan binanın üst katının Harita Teknikerleri Derneğine tahsis talebi ile ilgili olarak Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkındaki yazısı.

29-Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 23.09.2014 tarih ve 48 sayılı, Tuzlukçu Belediyesi ile Belediyemiz arasında Kardeş Şehir ilişkisi kurulması hakkındaki yazısı.

30-Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 23.09.2014 tarih ve 202 sayılı, yeniden düzenlenen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesi hakkındaki yazısı.

31-Zabıta Müdürlüğünün 24.09.2014 tarih ve 381 sayılı, ruhsat intibak işleminin yapılabilmesi için Yaşar Avcı adına kayıtlı işyerinin içkili yer bölgesi müktesep haklar listesine eklenmesi hakkındaki yazısı.

Simple Text