Zonguldak Belediye Meclisi 1 Aralık 2017 Cuma günü saat 14:00’de toplanıyor.

724

Zonguldak Belediye Meclisi 1 Aralık 2017 Cuma günü saat 14:00’de gündeminde bulunan konuları görüşerek karara bağlamak için Belediye Meclis Salonunda Aralık ayı Meclis toplantısının ilk birleşimini yapmak üzere toplanıyor.

ZONGULDAK BELEDİYE MECLİSİNİN 01.12.2017 CUMA GÜNÜ SAAT 14.00’DE YAPACAĞI ARALIK AYI TOPLANTISININ İLK BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM         :                                                                                                                                       

01-Yoklama ve açılış.

02-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 17.11.2017 tarih ve 695 sayılı, Belediye Başkanlığımız ile Tüm Bel-Sen arasında 1 yıl süreli Toplu İş Sözleşmesi yapılabilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi talebi hakkındaki yazısı.

03-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.11.2017 tarih ve 291 sayılı, 03.07.2017 Resmi Gazete tarihli ve 30113 Resmi Gazete sayılı Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 69.maddesinin 1.fıkrasında belirtilen “Büyükşehir Belediyeleri ile İl Belediyeleri, ikinci fıkrada belirtilen değiştirilemeyen hükümler dışında kalan hususlarda, beldenin tarihi ve yöresel şartlarını gözetmek kaydıyla Bakanlık onayına sunulmak üzere imar yönetmeliği hazırlayabilirler. İdarenin imar yönetmelikleri yürürlüğe girinceye kadar uygulamalar bu yönetmeliğe göre yapılır” ibaresi gereğince söz konusu hususun Belediye Meclisince değerlendirilmesi hakkındaki yazısı.

04-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.11.2017 tarih ve 290 sayılı, Zonguldak Merkez İlçe, İncivez Mahallesi, Mehmetçik Caddesi ve Üniversite Caddesine cepheli, meri planda Zonguldak İdare Mahkemesinin 2015/1252 kararı ile “Plansız Alan” haline gelmiş olan imar adalarına ilişkin plan tadilatı teklifi hakkındaki yazısı.

05-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.11.2017 tarih ve 293 sayılı, Zonguldak Merkez İlçe, İncivez Mahallesi Üniversite Caddesi (son durak) ve Asma Mahallesi, Depo Sokak (eski Asma Mahallesi Muhtarlığı karşısı) mevkilerinde yapılması düşünülen iki adet trafo alanına ilişkin plan tadilatı teklifi hakkındaki yazısı.

06-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.11.2017 tarih ve 292 sayılı, Zonguldak Elektrik Dağıtım Projesi kapsamında trafo alanı olarak belirlenmek istenildiği anlaşılan; Zonguldak Merkez İlçe, Mithatpaşa Mahallesi, 526 ada 1 parsel sayılı taşınmaz üzerinde “İndirici Merkez” ve Karaelmas Mahallesi, 165 ada 9 parsel sayılı taşınmaz üzerinde “Dağıtım Merkezi” yapılması suretiyle hazırlanan plan tadilatı teklifi hakkındaki yazısı.

Simple Text