Zonguldak Belediye Meclisi 1 Aralık 2016 Perşembe günü saat 14:00’de gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere toplanıyor….

604

Zonguldak Belediye Meclisi 1 Aralık 2016 Perşembe günü saat 14:00’de gündeminde bulunan konuları görüşerek karara bağlamak üzere Aralık ayı toplantısının ilk birleşimini yapacaktır.

ZONGULDAK BELEDİYE MECLİSİNİN 01.12.2016 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 14.00’DE YAPACAĞI ARALIK AYI TOPLANTISININ İLK BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM:                                                                

01-Yoklama ve açılış.

02-Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 17.10.2016 tarih ve 267 sayılı, Zonguldak-Kozlu arasında üst yoldan yolcu taşımacılığı yapan Kozlu minibüslerinin Zonguldak Belediyesi sınırları içerisinde yolcu indirme/bindirme esasları ile durakların detaylı olarak belirlenmesi hakkındaki Trafik Komisyonu Raporu.   

03-Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 17.10.2016 tarih ve 268 sayılı, Zonguldak-Kilimli arasında üst yoldan yolcu taşımacılığı yapan Kilimli Halk Otobüslerinin Zonguldak Belediyesi sınırları içerisinde yolcu indirme/bindirme esasları ile durakların detaylı olarak belirlenmesi hakkındaki Trafik Komisyonu Raporu.   

04-Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 17.10.2016 tarih ve 269 sayılı, Merkez Sapça Köyü – Zonguldak arasında ticari amaçlı yolcu taşımacılığı yapan Azmi Kahveci tarafından yapılan D4 Yetki Belgesi talebi hakkındaki Trafik Komisyonu Raporu.

05-Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 18.10.2016 tarih ve 270 sayılı, Merkez Osmanlı Köyü – Zonguldak arasında ticari amaçlı yolcu taşımacılığı yapan Halil Demir tarafından yapılan D4 Yetki Belgesi talebi hakkındaki Trafik Komisyonu Raporu.

06-Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 18.10.2016 tarih ve 271 sayılı, Merkez Karadere Köyü – Zonguldak arasında ticari amaçlı yolcu taşımacılığı yapan Metin Arslan tarafından yapılan D4 Yetki Belgesi talebi hakkındaki Trafik Komisyonu Raporu.

07-Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 18.10.2016 tarih ve 272 sayılı, Merkez Kumtarla Köyü – Zonguldak arasında ticari amaçlı yolcu taşımacılığı yapan Erdoğan Köse tarafından yapılan D4 Yetki Belgesi talebi hakkındaki Trafik Komisyonu Raporu.

08-Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 18.10.2016 tarih ve 273 sayılı, Merkez Sofular Köyü – Zonguldak arasında ticari amaçlı yolcu taşımacılığı yapan Yücel Demircioğlu tarafından yapılan D4 Yetki Belgesi talebi hakkındaki Trafik Komisyonu Raporu.

09-Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 18.10.2016 tarih ve 274 sayılı, Merkez Çağlı Köyü – Zonguldak arasında ticari amaçlı yolcu taşımacılığı yapan Sebahattin Gebedek tarafından yapılan D4 Yetki Belgesi talebi hakkındaki Trafik Komisyonu Raporu.

10-Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 21.11.2016 tarih ve 350 sayılı, Merkez/Olukyanı Köyü – Zonguldak arası yolcu taşımacılığı yapan İbrahim Kılıç tarafından yapılan D4 Yetki Belgesi talebi hakkındaki yazısı.

11-Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 21.11.2016 tarih ve 351 sayılı, Merkez/Ayvatlar Köyü – Zonguldak arası yolcu taşımacılığı yapan Ahmet Akyol tarafından yapılan D4 Yetki Belgesi talebi hakkındaki yazısı.

12-Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 21.11.2016 tarih ve 352 sayılı, Merkez/Taşçılar Köyü – Zonguldak arası yolcu taşımacılığı yapan Ramazan Kart tarafından yapılan D4 Yetki Belgesi talebi hakkındaki yazısı.

13-Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 21.11.2016 tarih ve 353 sayılı, Merkez/Karapınar Köyü – Zonguldak arası yolcu taşımacılığı yapan Cevdet Ayyıldız tarafından yapılan D4 Yetki Belgesi talebi hakkındaki yazısı.

14-Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 21.11.2016 tarih ve 354 sayılı, Merkez/Alancık Köyü – Zonguldak arası yolcu taşımacılığı yapan Erol Alkan tarafından yapılan D4 Yetki Belgesi talebi hakkındaki yazısı.

15-Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 21.11.2016 tarih ve 355 sayılı, Merkez/Saraycık Köyü – Zonguldak arası yolcu taşımacılığı yapan Ali Yıldırım tarafından yapılan D4 Yetki Belgesi talebi hakkındaki yazısı.

16-Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 22.11.2016 tarih ve 366 sayılı, Merkez/Taşçılar Köyü – Zonguldak arası yolcu taşımacılığı yapan Tayyip Akalın tarafından yapılan D4 Yetki Belgesi talebi hakkındaki yazısı.

17-Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 21.11.2016 tarih ve 356 sayılı, Merkez Olukyanı dolmuş hattında 67 M 0697 plakaya bağlı hattın İbrahim Kılıç adına tescili ve 2006 model Ford-Transit markalı aracına da ruhsat verilmesi talebi hakkındaki yazısı.

18-Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 21.11.2016 tarih ve 357 sayılı, Kilimli dolmuş hattında 67 M 0243 plakaya bağlı hattın Nadir Nalbant adına tescili talebi hakkındaki yazısı.

19-Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 21.11.2016 tarih ve 364 sayılı, Olukyanı dolmuş hattında 67 M 0460 plakaya bağlı hattın Satılmış Kart adına tescili talebi hakkındaki yazısı.

20-Belediye Meclis Üyeleri Abdullah Karagüzel, Mustafa Çağlayan, Havva Yılmaz ve Ümit Bozkurt tarafından verilen Belediyemizin 2017 Yılı Gelir Tarifesinde bulunan “Katı Atık Bertaraf Bedelleri”nin yeniden değerlendirilmesi talebi hakkındaki dilekçe.

21-Belediye Meclis Üyesi Hasan Şenol tarafından verilen Belediyemizin 2017 Yılı Gelir Tarifesinin “Şehiriçi dolmuş-minibüs-kamyon-kamyonet ve taksi devirleri ile ilgili hükümler bölümünde değişiklik talebi ile ilgili dilekçe.

22-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Zonguldak Merkez Çınartepe Mahallesi 69 Ambarları mevkiinde bulunan, mülkiyeti Hazine’ye ait 1637 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın “Resmi Kurum Alanı (Eğitim Tesis Alanı)” olarak değiştirilmesi konulu imar planı tadilatı hakkındaki yazısı.

23-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Zonguldak Merkez İncivez Mahallesinde yer alan 812 ada, 29 parsel numaralı taşınmazın imar kullanım kararı ve yapı yüksekliği sabit kalmak koşuluyla, yapı yaklaşma mesafeleri içinde yapılacak olan “zemin terası”na yönelik plan notu ilavesi hakkındaki yazısı.

24-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Zonguldak Merkez Karaelmas Mahallesi, 419 ada, 4 parsel numaralı taşınmaz üzerinde imar planı tadilatı hakkındaki yazısı.

25-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Zonguldak Merkez Terakki Mahallesinde MİA kapsamında kalan 371 ada, 578 parsel ve 27 parsellere ilişkin 27.10.2016 tarihinde askıya çıkan plana itiraz hakkındaki yazısı.

26-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Zonguldak Merkez İlçe kapsamında muhtelif yerlerde Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılması düşünülen 7 adet trafo yerine ait imar planı tadilatı hakkındaki yazısı.

27-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Zonguldak Merkez Asma Mahallesi, Üzülmez Tüneli çıkışında yer alan ve Karayolları Genel Müdürlüğü’nün kamulaştırma hattının dışında kalan 961 ada, 48 parsel nolu taşınmazın, Belediye Meclisinin 07.10.2016 tarih ve 113 sayılı kararına istinaden bir bölümünün “kamulaştırma koridoru” içerisine alınması konulu imar planı tadilatı hakkındaki yazısı.

Simple Text