Zonguldak Belediye Meclisi 1 Aralık 2014 Pazartesi günü saat 14:00’de toplanıyor

601

Zonguldak Belediye Meclisi gündeminde bulunan konuları görüşerek karara bağlamak üzere 1 Aralık 2014 Pazartesi günü saat 14:00’de Belediye Meclis Salonunda toplanıyor.

ZONGULDAK BELEDİYE MECLİSİNİN 01/12/2014 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’DE YAPACAĞI ARALIK AYI TOPLANTISININ İLK BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM  :

01-Yoklama ve açılış.

02-Mali Hizmetler Müdürlüğünün 19.11.2014 tarih ve 18 sayılı Paşalar Gıda ve Tem.Ürün.Turzm.Tekstil İnş.Oto.ve Elkt.Telekom.San.Tic.Tah.Paz.Ltd.Şti.adına tahakkuk eden 2011, 2012, 2013 ve 2014 yıllarına ait Katı Atık Bertaraf Bedellerinin yeniden belirlenmesi hakkındaki yazısı.

03-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 21.11.2014 tarih ve 419 sayılı, T.C.Danıştay 6.Dairesinin 2012/22 esas nolu, Çınartepe Mahallesini kapsayan 14.Etap Islah İmar Planının onaylandığı Zonguldak Belediye Meclisinin 07.03.2007 tarih ve 5/52 sayılı kararının iptali konulu dava için alınan 2013/9036 sayılı kararıyla iptal edilerek plansız duruma düşen bahse konu etabın, iptal gerekçesi olan askı sürecinin gerçekleştirilmesi amacıyla yeniden planlanması konulu imar planı tadilatı talebi hakkındaki yazısı.

04-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 21.11.2014 tarih ve 420 sayılı, 1 Haziran 2013 tarih ve 28664 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” doğrultusunda yeni düzenlemelerin İmar Kanununun ilgili maddesi gereğince görüşülmesi hakkındaki yazısı.

 

Simple Text