Zonguldak Belediye Meclisi 04 Mayıs 2015 Pazartesi günü Mayıs ayı toplantısının ilk birleşimini yapıyor

639

Zonguldak Belediye Meclisi 4 Mayıs 2015 günü gündeminde bulunan konuları görüşerek karara bağlamak üzere Mayıs ayı toplantısının ilk birleşimini yapacaktır. Görüşülecek gündem maddeleri aşağıda sıralanmıştır.

ZONGULDAK BELEDİYE MECLİSİNİN 04.05.2015 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’DE YAPACAĞI MAYIS AYI TOPLANTISININ İLK BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM:                                                                    

01-Yoklama ve açılış.

02-Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 02.04.2015 tarih ve 49 sayılı, Ar-Tur Ltd.Şti. ile Kapuz, Site ve İncivez dolmuş durakları tarafından verilen; İlçelerden Zonguldak Merkeze Taşımacılık yapan D4 yetki belgesiyle taşıma yapması gereken dolmuş ve halk otobüslerinin yolcu taşımacılığı yapmaları ile ilgili şikayet dilekçeleri hakkındaki Trafik Komisyonu Raporu.

03-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.06.2015 tarih ve 128 sayılı, 06.02.2015 tarih ve 36 sayılı, Zonguldak Belediye Meclis kararıyla onanarak, 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesi kapsamında 23.02.2015 tarihinde askıya çıkartılan Terakki, Ontemmuz Mahallelerini kapsayan 2.Etap Islah İmar Planına Perihan Doğan tarafından yapılan 24.03.2015 tarihli itiraz hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

04-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.03.2015 tarih ve 129 sayılı, 06.02.2015 tarih ve 36 sayılı Zonguldak Belediye Meclis Kararıyla onanarak, 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesi kapsamında 23.02.2015 tarihinde askıya çıkartılan Terakki, Ontemmuz Mahallelerini kapsayan 2.Etap Islah İmar Planı ile 06.02.2015 tarih ve 37 sayılı Belediye Meclis Kararıyla onanarak, 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesi kapsamında 23.02.2015 tarihinde askıya çıkartılan İncivez, Bahçelievler, Terakki Mahallelerini kapsayan 3.Etap Islah İmar Planına, Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü tarafından yapılan 20.03.2015 tarihli itiraz hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

05-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.03.2015 tarih ve 130 sayılı, 06.02.2015 tarih ve 37 sayılı Belediye Meclis Kararıyla onanarak, 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesi kapsamında 23.02.2015 tarihinde askıya çıkartılan İncivez, Bahçelievler, Terakki Mahallelerini kapsayan 3.Etap Islah İmar Planına, Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü tarafından yapılan 19.03.2015 tarihli itiraz hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

06-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.03.2015 tarih ve 133 sayılı, 06.02.2015 tarih ve 38 sayılı Belediye Meclis Kararıyla onanarak, 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesi kapsamında 23.02.2015 tarihinde askıya çıkartılan Ontemmuz, Birlik Mahallelerini kapsayan 4.Etap Islah İmar Planına Volkan Şener, Menderes Şener, Berrin Şener, Nesrin Şener, Zerrin Şener tarafından yapılan 11.03.2015 tarihli itiraz hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

07-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.03.2015 tarih ve 134 sayılı, 06.02.2015 tarih ve 38 sayılı Belediye Meclis Kararıyla onanarak, 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesi kapsamında 23.02.2015 tarihinde askıya çıkartılan Ontemmuz, Birlik Mahallelerini kapsayan 4.Etap Islah İmar Planına Emin Bilgin tarafından yapılan 24.03.2015 tarihli itiraz hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

08-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.03.2015 tarih ve 135 sayılı, 06.02.2015 tarih ve 38 sayılı Belediye Meclis Kararıyla onanarak, 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesi kapsamında 23.02.2015 tarihinde askıya çıkartılan Ontemmuz, Birlik Mahallelerini kapsayan 4.Etap Islah İmar Planına İsmail Kal tarafından yapılan 24.03.2015 tarihli itiraz hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

09-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.03.2015 tarih ve 137 sayılı, T.C.Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 15.Bölge Müdürlüğünün devam eden yol yapım çalışmaları kapsamında, Asma Mahallesi Kuyu sokak ile Uzuner Sokak arasında imar yolu açılması konulu imar planı tadilatı hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

10-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.03.2015 tarih ve 136 sayılı, 02.02.2015 tarih ve 26 sayılı Belediye Meclis Kararıyla eksikliklerin tamamlanarak tekrar Mecliste görüşülmesi için dairesine iade edilen Zonguldak Merkez Tepebaşı Mahallesi, Rüzgarlı mevkiinde kain, 11.892,74 m2. Yüzölçümlü çok hisseli, 455 ada, 15 nolu parselde kayıtlı taşınmaz adına Çelikay İnş.Nak.Turz.Tem.İşleri Gıda Taah.Paz.San.ve Tic.Ltd.Şti. tarafından imar plan tadilat dosyasına ait eksikleri tamamlamak suretiyle 24.02.2015 ve 20.03.2015 tarihli dilekçe eki olarak sunulan imar planı tadilatı hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

11Mali Hizmetler Müdürlüğünün 20.04.2015 tarih ve 214 sayılı, Belediyemizin 2014 Mali Yılı Gelir ve Gider Kesin Hesap Cetvellerinin görüşülmesi hakkındaki yazısı.

12-Mali Hizmetler Müdürlüğünün 15.04.2015 tarih ve 212 sayılı, Akbank T.A.Ş. adına tahakkuk eden 2013 yılına ait Katı Atık Bertaraf bedelinin yeniden tespiti hakkındaki yazısı.

13-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 20.04.2015 tarih ve 169 sayılı, Belediyemize ait Çaydamar Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi 161 ada, 2 parselde bulunan 6 adet Deri Depolama yeri olarak kullanılan işyerlerinin gelen talepler üzerine tahsis devrinin yapılabilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi talebi hakkındaki yazısı.

14-Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün 24.04.2015 tarih ve 570 sayılı, Bülent Ecevit Üniversitesi Misafirhanesine 2014 yılında uygulanan katı atık bertaraf bedelinin yeniden tespit edilmesi hakkındaki yazısı.

15-Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün 24.04.2015 tarih ve 571 sayılı, Bülent Ecevit Üniversitesi Fakülte ve Yüksekokullarına 2014 yılında uygulanan katı atık bertaraf bedellerinin yeniden tespit edilmesi hakkındaki yazısı.

16-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 24.04.2015 tarih ve 199 sayılı, Norm Kadro ile ilgili yazısı.

17-Zabıta Müdürlüğünün 21.04.2015 tarih ve 89 sayılı, Birlik dolmuş hattında 67 M 0347 plakaya bağlı hattın Mehmet Kulak adına tescili ve 2004 model Otokar markalı araca ruhsat verilmesi talebi hakkındaki yazısı.

18-Zabıta Müdürlüğünün 21.04.2015 tarih ve 90 sayılı, Karaelmas dolmuş hattında 67 M 0078 plakaya bağlı hattın Ümit Kayış Yılmaz adına tescili ve 2007 model Otokar markalı araca ruhsat verilmesi talebi hakkındaki yazısı.

19-Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 21.04.2015 tarih ve 20 sayılı, Belediyemiz ile Fildişi Sahili Tonki Bölgesi Man Şehri ile Kardeş Kent İlişkisi kurulabilmesi hakkındaki yazısı.

20-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.04.2015 tarih ve 173 sayılı, Zonguldak Merkez Mithatpaşa Mahallesi İkinci Makas yolu mevkiinde bulunan, 362 ada, 194 parselde kayıtlı taşınmazda yapılan öneri imar planı değişikliği hakkındaki yazısı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simple Text