Zonguldak Belediye Meclisi 03 Nisan 2017 Pazartesi günü saat 14:00’de Nisan ayı toplantısının ilk birleşimini yapmak üzere toplanıyor.

620

Zonguldak Belediye Meclisi 03 Nisan 2017 Pazartesi günü saat 14:00’de Meclis Toplantı Salonunda gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere toplanıyor.

ZONGULDAK BELEDİYE MECLİSİNİN 03.04.2017 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’DE YAPACAĞI NİSAN AYI TOPLANTISININ İLK BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM:                                                                     

01-Yoklama ve açılış.

02-Başkanlığın 17.03.2017 tarih ve 47 sayılı, Belediye Encümen Üyeleri seçimi hakkındaki yazısı.

03-Başkanlığın 17.03.2017 tarih ve 48 sayılı, Meclis İhtisas Komisyonları ve bu komisyonlara üye seçimi hakkındaki yazısı.

04-Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 21.03.2017 tarih ve 25 sayılı, Belediyenin 2016 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi hakkındaki yazısı.

05-Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 13.02.2017 tarih ve 76 sayılı, Birlik Mahallesi Dolmuş Durağı güzergahının kalkış, varış noktaları dahil geçeceği cadde ve sokakların isim olarak yeniden düzenlenmesi hakkındaki Trafik Komisyonu Raporu.

06-Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 13.02.2017 tarih ve 77 sayılı, Kokaksu Dolmuş Durağı güzergahının kalkış, varış noktaları dahil geçeceği cadde ve sokakların isim olarak yeniden düzenlenmesi hakkındaki Trafik Komisyonu Raporu.

07-Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 13.02.2017 tarih ve 78 sayılı, Karaelmas-Çaydamar; Şirin Sokak-Kayabaşı Sokak Dolmuş Durağı güzergahının kalkış, varış noktaları dahil geçeceği cadde ve sokakların isim olarak yeniden düzenlenmesi hakkındaki Trafik Komisyonu Raporu.

08-Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 13.02.2017 tarih ve 79 sayılı, 88 Evler–Alttamaşarlık Dolmuş Durağı güzergahının kalkış, varış noktaları dahil geçeceği cadde ve sokakların isim olarak yeniden düzenlenmesi hakkındaki Trafik Komisyonu Raporu.

09-Temizlik İşleri Müdürlüğünün 22.02.2017 tarih ve 45 sayılı, Belediyemizin 2017 yılı Gelir Tarifesindeki “Katı Atık Toplama, Taşıma ve Bertaraf” ücret tarifesinde yeniden güncelleme yapılması hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.

10-Fen İşleri Müdürlüğünün 20.02.2017 tarih ve 108/16 sayılı, Müdürlüğün Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin revize edilmesi hakkındaki Türlü İşler Komisyonu Raporu.

11-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 21.02.2017 tarih ve 36 sayılı, Zonguldak Belediye Meclisinin 01.02.2016 tarih ve 21 sayılı kararında belirtilen Zonguldak Belediyesi Mimari Estetik Komisyonu Yönetmeliğinin 5.maddesindeki “7 Üyeden oluşur” ibaresine yönelik Zonguldak İdare Mahkemesince alınan 2016/151 karar ve 21.12.2016 tarihli iptal kararına istinaden yapılacak düzenleme ile ilgili İmar Komisyonu Raporu.

12-Belediyenin 2016 Mali Yılı Denetimi ile ilgili olarak Denetim Komisyonu Raporunun Belediye Meclisine sunulması.

13-Fen İşleri Müdürlüğünün 13.03.2017 tarih ve 158 sayılı, Belediyemiz sınırları içerisinde Başkent Edaş tarafından AG+OG yer altı hattı çalışması talebine istinaden gerekli protokollerin yapılabilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi ve kazı bedellerinin belirlenmesi hakkındaki yazısı.

14-Zabıta Müdürlüğünün 13.03.2017 tarih ve 116 sayılı, Karaman Çayköy dolmuş hattında 67 M 0594 plakaya bağlı hattın Ertan Kalaycı adına tescili ve 2009 model BMC-Levend markalı aracına ruhsat verilmesi talebi hakkındaki yazısı.

15-Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 17.03.2017 tarih ve 208 sayılı, S.S.Lüx Bartın Kooperatifi bünyesinde Bartın-Zonguldak arası yolcu taşımacılığı yapan ve Bartın Valiliği onaylı D4 Yetki Belgesi Uygunluk Yazısı bulunan Erdoğan Gülbezer tarafından yapılan D4 Yetki Belgesi talebi hakkındaki yazısı.

16-Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 21.03.2017 tarih ve 230 sayılı, Bolu-Net.D4.67.49965 D4 Yetki Belgesi ile yetkilendirilen 67 M 0716 plakalı araç ile Himmetköyü-Zonguldak güzergahında ticari yolcu taşımacılığı yapan İsmail Durmaz’ın araç değişikliği talebi hakkındaki yazısı.

17-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.03.2017 tarih ve 43 sayılı, Zonguldak Merkez Meşrutiyet Mahallesi, 369 ada 99 parsel üzerinde yer alan Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından tescilli taşınmazın koruma alanında kalan 369 ada, 17 parsele ilişkin Belediye Meclisinin 01.03.2017 tarih ve 58 sayılı kararına istinaden MİA Revizyon İmar Planı plan notlarına ilave edilmesine ilişkin plan notu değişikliği talebi hakkındaki yazısı.

18-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.03.2017 tarih ve 44 sayılı, Zonguldak Merkez Mithatpaşa Mahallesinde yer alan mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 524 ada 1 ve 2 parsel nolu taşınmazların üzerindeki imar planı tadilatı teklifi hakkındaki yazısı.

19-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.03.2017 tarih ve 45 sayılı, Zonguldak Merkez İlçe kapsamında muhtelif yerlerde Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılması düşünülen 3 adet trafo yerine ait imar planı tadilatı teklifi hakkındaki yazısı.

20-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.03.2017 tarih ve 46 sayılı, Zonguldak Merkez Bahçelievler Mahallesi 389 ada 470 parsel nolu taşınmazın üzerinde yer alan “Trafo Alanı” tadilatına ilişkin imar planı tadilatı teklifi hakkındaki yazısı.

Simple Text