Zonguldak Belediye Meclisi 02 Ocak 2019 Çarşamba günü gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanıyor.

449

Zonguldak Belediye Meclisi gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere 2 Ocak 2019 Çarşamba günü saat 14:00’de Belediye Meclis Salonunda Ocak ayı Meclis toplantısının ilk birleşimini yapmak üzere toplanıyor.

ZONGULDAK BELEDİYE MECLİSİNİN 02.01.2019 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 14.00’DE YAPACAĞI OCAK AYI TOPLANTISININ İLK BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM:                                                                                                                                                                  01-Yoklama ve açılış.

02-Yazı İşleri Müdürlüğünün 12.12.2018 tarih ve 133 sayılı, Denetim Komisyonuna Üye Seçimi hakkındaki yazısı.

03-Zabıta Müdürlüğünün 13.12.2018 tarih ve 371 sayılı, Kapuz dolmuş hattında 67 M 0110 plakalı hattın Hacer Uğur adına tescili ve %50 hissesi adına tescilli 2005 model Otokar markalı aracına kendi adına ruhsat verilmesi talebi hakkındaki yazısı.

04-Zabıta Müdürlüğünün 13.12.2018 tarih ve 373 sayılı, Karaelmas 88 Evler dolmuş hattında 67 M 0070 plakalı hattın Özay Akyüz adına tescili ve 2009 model Otokar markalı aracına ruhsat verilmesi talebi hakkındaki yazısı.

05-Zabıta Müdürlüğünün 13.12.2018 tarih ve 372 sayılı, Site dolmuş hattında 67 M 0184 plakalı hattın Orhan Atalay adına tescili talebi hakkındaki yazısı.

06-Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 20.12.2018 tarih ve 275 sayılı, Acılık mevkiindeki arayolların tek yön olarak belirlenerek Alpaslan Sokağa bağlanması talebi hakkındaki yazısı.

07-İşletme Müdürlüğünün 17.12.2018 tarih ve 179 sayılı, 2019 yılı Terminal Çıkış Ücretlerinin belirlenmesi hakkındaki yazısı.

08-Zabıta Müdürlüğünün 21.12.2018 tarih ve 1063 sayılı, Belediyemiz Toptancı Halinde faaliyet gösteren tüccar ve komisyonculardan alınacak teminat bedelinin belirlenmesi hakkındaki yazısı.

09-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 17.12.2018 tarih ve 556 sayılı, Belediyemizde sözleşmeli personel olarak görev yapmakta olan Mehmet Yıldız’ın 2019 yılında alacağı ücretin ve ek ödemenin belirlenmesi hakkındaki yazısı.

10-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 17.12.2018 tarih ve 557 sayılı, Belediyemizde sözleşmeli personel olarak görev yapmakta olan Ercan Koçal’ın 2019 yılında alacağı ücretin ve ek ödemenin belirlenmesi hakkındaki yazısı.

11-Temizlik İşleri Müdürlüğünün 25.12.2018 tarih ve 364 sayılı, Katı Atık Bertaraf Tesislerinde II.Lot inşaatı için İller Bankasından kredi çekilmesi ile ilgili olarak alınmış olan 07.12.2018 tarih ve 126 sayılı Meclis Kararının güncellenmesi talebi hakkındaki yazısı.

Simple Text