Zonguldak Belediye Meclisi 01 Nisan 2016 Cuma günü saat 14:00’de Belediye Meclis Salonunda toplanıyor…

417
ZONGULDAK BELEDİYE MECLİSİ’NİN KASIM AYI İLK MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

Zonguldak Belediye Meclisi 1 Nisan 2016 Cuma günü saat 14:00’de Belediye Meclis Salonunda gündeminde bulunan konuları görüşerek karara bağlamak üzere Nisan ayı toplantısının ilk birleşimini yapacaktır.

ZONGULDAK BELEDİYE MECLİSİNİN 01.04.2016 CUMA GÜNÜ SAAT 14.00’DE YAPACAĞI NİSAN AYI TOPLANTISININ İLK BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM:                                                                     

 

01-Yoklama ve açılış.

02-Başkanlığın 18.03.2016 tarih ve 48 sayılı, Meclis Katipleri seçimi hakkındaki yazısı.

03-Başkanlığın 18.03.2016 tarih ve 49 sayılı, Meclis 1. ve 2.Başkan Vekili seçimi hakkındaki yazısı.

04-Başkanlığın 18.03.2016 tarih ve 50 sayılı, Belediye Encümen Üyeleri seçimi hakkındaki yazısı.

05-Başkanlığın 18.03.2016 tarih ve 51 sayılı, Meclis İhtisas Komisyonları ve bu komisyonlara üye seçimi hakkındaki yazısı.

06-Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 22.03.2016 tarih ve 36 sayılı, Belediyenin 2015 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi hakkındaki yazısı.

07-Belediyenin 2015 Mali Yılı Denetimi ile ilgili olarak Denetim Komisyonu Raporunun Belediye Meclisine sunulması.

08-Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 16.03.2016 tarih ve 66 sayılı, Beycuma dolmuş hattında 67 M 0614 plakaya bağlı hattın Erhan Çakmaklı adına tescili ve 2016 model Ford-Transit markalı aracına ruhsat verilmesi talebi hakkındaki yazısı.

09-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 21.03.2016 tarih ve 185 sayılı, Belediyemiz 100.Yıl Otobüs Terminalinin üst katında bulunan 101.746 m2’lik ve 308,73 m2’lik alanların akara tahsisinin kaldırılarak, Belediyemiz tarafından sosyal ve kültürel hizmetler için kullanılması, gerektiğinde tahsis edilebilmesi ve bu işlemlerin yürütümü için de Belediye Başkanına yetki verilmesi talebi hakkındaki yazısı.

10-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 21.03.2016 tarih ve 187 sayılı, mülkiyeti Belediyemize ait olan Meşrutiyet Mahallesi Gazipaşa Caddesinde bulunan Belediye Kültür Merkezi içindeki 71,37 m2’lik balkon ve 149,50 m2’lik kafeteryanın akara tahsisi talebi ve bununla ilgili olarak tahsis şartlarının, süresinin ve bedelinin belirlenmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkındaki yazısı.

11-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 21.03.2016 tarih ve 188 sayılı, mülkiyeti Belediyemize ait olan Meşrutiyet Mahallesi Gazipaşa Caddesinde bulunan Belediye Kültür Merkezi yanındaki 35,01 m2’lik lokantanın akara tahsisi talebi ve bununla ilgili olarak tahsis şartlarının, süresinin ve bedelinin belirlenmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkındaki yazısı.

12-Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün 22.03.2016 tarih ve 383 sayılı, TTK Genel Müdürlüğü ve bağlı birimlerine 2010 yılında uygulanan su bedelinin mahkeme kararı ile iptali sonrasında yeniden tespiti hakkındaki yazısı.

13-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 25.03.2016 tarih ve 189 sayılı, Zonguldak Kömür Spor Kulübüne ait hediyelik ürünlerin satışı için prefabrik storun konulabileceği bir yerin tahsisi ve tahsisle ilgili olarak şartların, sürenin ve bedelin belirlenmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi talebi hakkındaki yazısı.

14-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23.03.2016 tarih ve 93 sayılı, 2016 yılında Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından planlanan, Zonguldak Merkez İlçeye ait “Şehir Merkezi Elektrik Şebekesinin” iyileştirilmesi ve şehrin artan elektrik ihtiyacının karşılanması çalışmaları yatırımları kapsamında hazırlatılmış 4 adet trafo yerine ait imar planı tadilatı teklifi hakkındaki yazısı.

Simple Text