ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI GRUP MERKEZİ ÖLÇÜLER VE AYAR MEMURLUĞU DUYURUSU

1901

28/2/2019 tarihli ve 30700 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa geçici muafiyet maddesi eklenmiştir.

Bu muafiyet ile 1/12/2018 tarihinden önce damgası kopmuş, bozulmuş, damga süresi geçmiş olduğu için cezai duruma düşmüş ölçü aletlerinin kullanıcıları, 28/2/2019 tarihinden itibaren 90 gün içerisinde ölçü aleti türüne göre ilgili il müdürlüklerine yetkili muayene servislerine ya da Grup Merkezi Ölçüler ve Ayar Memurluklarına periyodik muayene başvurusunda bulunmaları halinde, söz konusu fiilden dolayı herhangi bir idari para cezası ödemeksizin muayene ve damgasını yaptırarak ölçü aletini kullanabileceklerdir.

Ayrıca Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğinin Belediye Ölçü ve Ayar Memurlarının görevleri başlıklı 15. Maddesi ” Ölçüler ve Ayar Memurları Grup Merkezinde periyodik muayene için yapılan müracaatları müracaat sırasına göre deftere kaydederler ve muayene gününü belirleyen bir belge verirler. Bu işlemin gruba bağlı belediyelerde de yapılmasını temin ederler. Merkezdeki muayenelerini tamamlanmasını müteakip gruba bağlı belediyeler için bir gezi programı düzenleyerek bu programı bağlı bulunduğu Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü Ölçüler ve Ayar Teşkilatına 31 Mart’a kadar gönderip tasdik ettirdikten sonra programa göre muayeneye başlanarak aynı yıl içerisinde muayenelerin aksatılmadan yerine getirilmesini sağlarlar.” denilmektedir.

Bu itibarla, Grup Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayar Memurluğu muafiyet kapsamına giren ölçü ve ölçü aletlerinin muayeneleri için belirlenen son muayene tarihi olan28/02/2019 tarihinden itibaren 90 gün uzatılmış olup, 28/05/2019 tarihine kadar muayene başvurularını yapmaları kamu kaynaklarının etkin kullanılması açısından uygun olacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

 

Simple Text