SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

Kudret ÖZDEMİR 

Su ve Kanalizasyon Müdürü

e-mail:suisleri@zonguldak.bel.tr

Birim İletişim:0372 259 67 40

1954 Zonguldak Doğumludur. Ankara Devlet Mühendislik Akademisi Makine Bölümü mezunudur. 1984’te, Zonguldak Belediyesi’nde göreve başladı. Makine Tamirhane Amirliği, Trafik Müdürlüğü, Asfalt Tesisleri Şantiye Şefliği, Su İşleri Şantiye Şefliği görevlerinde bulunmuştur. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü görevini yürütmektedir. Kudret Özdemir, evli ve bir kız çocuğu babasıdır.

1-Kent içinde ve mücavir alanlarda meydana gelen abone ve ana boru patlaklarının onarımını yapmak, başvurular doğrultusunda su bağlama ve kanal bağlama işlemlerini yerine getirmek, kanal açıcı vidanjör araçlarıyla kent içi ve mücavir alanlarda hizmet vermek. 2-Kent içerisinde su ve kanal şebekesi yapım ve yenileme projelerini yapmak ve kontrolünü sağlamak. 3-Müdürlük bünyesinde yapılması gereken su ve kanalizasyon şebeke hatları ve diğer birimlerle ilgili yatırım konularında plan ve projelerin hazırlanıp yatırımların yapılmasını sağlamak. 4-Abone işlemleri, resmi daire tahsilat işlemleri, icra ve borç takip işlemleri arıza bakım ve kesim işlemlerini yapmak. 5-Barajdan temin edilen içme suyunun kente dağılımını sağlamak.

 

 

 

BİRİM FOTOĞRAFLARI:  

 

ZONGULDAK BELEDİYESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ: 
SU İŞLERİ ŞANTİYESİ ÇALIŞMALARI: 
KANAL  ŞANTİYESİ ÇALIŞMALARI: