Ontemmuz Mahallesi, 169 Ada, 14 nolu parsel ve 11 nolu parselin bir kısmı ile 396 ada 24 nolu parselin bir kısmına yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

510

Zonguldak Belediye Meclisinin19.11.2019 gün ve 102 sayılı kararı ile onaylanan Ontemmuz Mahallesi, 169 Ada, 14 nolu parsel ve 11 nolu parselin bir kısmı ile 396 ada 24 nolu parselin bir kısmına yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

Simple Text