ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİ PERİYODİK MUAYENE DUYURUSU

997

Milli ekonominin ve ticaretin gereklerine ve kamu yararına uygun olarak kullanılan her türlü ölçü ve ölçü aletlerinin doğru ayarlı ve uluslararası birimler sistemine uygun olarak imal edilmesi ve kullanılması 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu gereğidir.

 

Bu itibarla;

 

  1. a) Belediyelerce tespit edilecek yer ve günlerde kurulan, üretici ve pazarcılar tarafından malların doğrudan tüketicilere perakende olarak satıldığı açık veya kapalı pazar yerlerinde kullanılan 2 Yıllık damga süresini doldurmuş ve tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan, III ve IV üncü sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri,
  2. b) Yay ve elektronik tertibatı bulunmayan tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan mekanik tartı aletlerinden;

       1) Masa terazileri,

       2) Asma teraziler,

       3) Tek kollu kantarlar,

       4) İbreli teraziler,

       5) Uzunluk ölçüleri (tek parçalı ağaç metreler),

       6) Akıcı maddeler için hacim ölçüleri,

       7) Kuru taneli maddeler için hacim ölçüleri,

           5 kg’a kadar (5 kg dahil) hassas olmayan kütle ölçüleri, bulunduran kişi ve kuruluşların, ölçüler ve ayar yönünden bağlı bulundukları   Grup Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayar Memurluklarına,

1.Tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan, III ve IV üncü sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri.

       

 Grup Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayar Memurluklarına,

                02 Ocak- 28 Şubat 2018 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar bir beyanname ile başvurarak muayene gününü belirleyen belge almaları gerekmektedir.

 

 Diğer taraftan;

                 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu’nun 15. maddesinin (c) bendi gereğince; damgası kopmuş, bozulmuş, damga süresi dolmuş her bir ölçü aleti için 2101,00 TL İdari para cezaları uygulanır. Ayrıca bu ölçü aletlerine el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilir.

                 İlgililerin cezalı duruma düşmemeleri, süresi içinde yasal sorumluluklarını yerine getirmeleri hususu, 

     Tüm esnaflarımıza duyurulur.

 

 

Simple Text