Olağanüstü Meclis toplantısı yapılamıyor….

499

Geriye dönük yılları kapsayan Katı Atık Bertaraf Bedellerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili olarak, borçlu mükelleflerin borçlarının yeniden yapılandırma kapsamına girebilmesi düşünülmüştür. Ancak, bu uygulama 25.11.2016 tarihinde sona ereceğinden, borçlu mükelleflerin Yeniden Yapılandırma kapsamına giremeyecekleri hasıl olduğu ve bununla ilgili olarak da alınacak olan Meclis Kararı da geçerli olamayacağından 27.11.2016 tarihli yapılması düşünülen Olağanüstü Meclis toplantısı yapılmayacaktır.

Önemle Duyurulur…….

Simple Text