İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

İTFAİYE-MÜDÜRLÜĞÜ-profil


 

 

İsmail SARIAYDIN

İtfaiye Müdürü

0372-259 68 41-110

e-mail : itfaiye@zonguldak.bel.tr

1955 Giresun Doğumlu.Lise Mezunu Başkanlığımızda 1999 tarihinden itibaren İtfaiye Müdürü olarak görev yapmaktadır. Evli, 1 Çocuklu.

1-Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek. 2-Her türlü kaza,çökme,patlama,mahsur kalma ve benzeri durumlarda teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale etmek ve ilk yardım hizmetlerini yürütmek; arazide,su üstü ve su altında her türlü arama ve kurtarma çalışmalarını yapmak. 3-Su baskınlarına müdahale etmek. 4-Doğal afetler ve olağan üstü durumlarda kurtarma çalışmalarına katılmak 5-12/06/2002 tarihli ve 2002/4390 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Binaların Yangından Korunması ve Hakkında Yönetmelik ile verilen görevleri yapmak. 6-5/6/1964 tarihli ve 6/31560 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sivil Savunma ile ilgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü gereğince kurulan İtfaiye servisi mükelleflerini egitmek,nükleer, biyolojik,kimyasal(NBC) maddeleri ile kirlenmelerde arıtma işlemlerine yardımcı olmak. 7-Halkı,kurum ve kuruluşları İtfaiye Hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirmek,alınacak önlemler konusunda eğitmek ve bu konuda tatbikatlar yapmak. 8-Kamu ve özel kuruluşlara ait İtfaiye birimleri ile gönüllü itfaiye personelinin eğitim ve yetiştirilmesine yardım etmek.; bunların bina,araç-gereç ve donanımlarının itfaiye standartlarına uygunluğunu denetlemek ve birimlere yangın yeterlilik belgesi vermek ve geretiğinde bu birimlerle işbirliği yapmak. 8-Belediye sınırları dışındaki olaylara; gerekli izinleri alarak müdahale etmek, 9-Belediye sınırları içinde bacaları belediye meclisince tespit edilecek ücret karşılığında temizlemek ve temizlettirmek ve bacaları yangına karşı önlemler yönünden denetlemek, 10-Talep edilmesi halinde orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına katılmak. 11-İşyeri,Eğlence yeri,Fabrika ve sanayi kuruluşlarını ve binaları yangına karşı önlemler yönünden denetlemek, bu konularda mevzuatın öngördüğü izin ve ruhsatları vermek.

 

 

BİRİM FOTOĞRAFLARI: