Mithatpaşa Mahallesi, 526 ada 1 nolu parsele ilişkin imar planı değişikliği

211

Zonguldak Belediye Meclisinin 19.11.2019 gün ve 103 sayılı kararı ile onaylanan Mithatpaşa Mahallesi, 526 ada 1 nolu parsele yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği.

 

Simple Text