MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ-İŞLEM--MÜDÜRÜ-PROFİL-2 Suat BAŞ
Mezarlıklar Müdürü0372 268 22 55 e-mail:mezarlik@zonguldak.bel.tr

Zonguldak doğumludur. Mahalli İdareler Yönetimi önlisans mezunudur. Başkanlığımızda 1999 yıllında Gelir Müdürü olarak atanmıştır. 2010 yıllından itibaren Mezarlıklar Müdürü olarak atanıp ve halen bu müdürlükte müdür olarak görev yapmaktadır. Evli, bir çocuk babasıdır.

Müdürlüğümüz; 5393 sayılı Belediye Kanununun 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu, 3998 sayılı Mezarlıkların Korunması hakkındaki Kanun, 19.01.2010 tarih ve 27467 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren Mezarlık Yerlerin İnşası ile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkındaki Nizamname hükümleri uyarınca sevk ve idare edilir.

 

BİRİM FOTOĞRAFLARI: