Monfalcone/Brindisi – İTALYA

832

Türkiye’de Yerel Yönetim Reformu Uygulamalarının Devamına Destek Projesi  LAR-II Faaliyetleri kapsamında sürdürülen Kardeş Kent Projesi çerçevesinde Belediyemizin pilot Belediye olarak seçilen 10 belediye arasında yer aldığı ve yapılan görüşmeler sonucunda;

1-Yerel Ekonomik Kalkınma,

2-Kültür ve Turizm,

3-Sosyal Projeler,

4-Belediye Hizmet Kapasitesinin Arttırılması,

5-AB Fonları ve Proje Yönetimi,

6-Kentsel Dönüşüm Uygulamaları alanlarında  işbirliği yapılabileceği,

Ayrıca bahse konu Belediyeler ile sürdürülebilirlik temeli üzerinde Kardeş Kent İlişkisinin kurulmasının Belediyecilik hizmetleri ile ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda faydalarının olacağı düşünüldüğünden İtalya’nın Brindisi Belediyesi ve Monfalcone Belediyesi ile Belediye Meclisimizin 07.09.2011 tarihinde almış olduğu 106 sayılı kararı ile Kardeş Kent İlişkisi kurulmuştur.

 

Simple Text