İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

 

     

Hatice ALIN

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü

(372)259 67 09

e-mail: insankaynaklari@zonguldak.bel.tr

Birim İletişim (372) 259 67 15

1963 Artvin-Arhavi doğumlu. Başkanlığımıza 1990 yıllında Arhavi Belediye Başkanlığından naklen tayin gelerek, 1995 tarihinden itibaren İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü olarak görev yapmaktadır. İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Lisans Mezunu. Evli, bir çocuklu

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Belediye hizmetlerini görmek üzere istihdam edilecek personelin, işe alınmasından, atanmasına, nakillerine, ilerlemelerine, toplu iş sözleşme sorunlarının çözümüne, sosyal güvenlik kuruluşlarıyla olan ilişkilerinin düzenlenmesine ve emeklilik işlerine kadar değişen bir dizi özlük sürecini düzenlemek, örgütlemek ve yönetmek gibi temel işlevleri yerine getirmenin yanı sıra, personelin niteliksel düzeyinin artırılmasını öngören insan gücünü geliştirmek için hizmet içi eğitim düzenler.

 

 

BİRİM FOTOĞRAFLARI:

 

EĞİTİM VE ÇALIŞMA FOTOĞRAFLARI:

2017 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü2017 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü2016-BANNER 2015-BANNER