İncivez Mahallesi, 812 Ada, 50 nolu parsele yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

254

Zonguldak Belediye Meclisinin 06.12.2019 gün ve 118 sayılı kararı ile onaylanan İncivez Mahallesi, 812 Ada, 50 nolu parsele yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

Simple Text