İncivez Mahallesi 302 ada – 18.madde uygulaması parselasyon planı – İlan Tarihi 16.06.2014

1136

İLAN METNİ

Zonguldak Belediye Encümeninin 03.06.2014 tarih ve 96 sayılı kararı ile onanan Zonguldak Merkez Terakki Mahallesi, 302 ada, 1-5-7-8 ve 13 nolu parsellerle, 302 ada, 8 parselin kuzeyinde a=81.41 m2 lik Belediyemiz adına tescil edilecek ihdas parsellerini içeren düzenleme sınırı, parselasyon planı, dağıtım cetvelleri ve fenni evrakları 16.06.2014 tarihinden itibaren 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

18.madde

Simple Text