İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Şehir Elektrik Şebekesinin İlan Metni

791

2016 yılında Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından planlanan, Zonguldak Merkez İlçeye ait “Şehir Elektrik Şebekesinin”  iyileştirilmesi ve Şehrin artan elektrik ihtiyacının karşılanması çalışmaları yatırımları kapsamında hazırlatılmış 4 adet trafo yerine ait imar planı tadilat teklifi Belediye Meclisinin 02.05.2016 tarih ve 70 sayılı kararı ile onanmıştır.

Simple Text