GÜVENLİK VE KORUMA AMİRLİĞİ

 

 

0 372 259 67 00

e-mail:guvenlik@zonguldak.bel.tr

1-Belediye Merkez Binamız,10 kişiyle kurulan Koruma ve Güvenlik Birimi tarafından dışarıdan gelebilecek tehlike ve tehditlere karşı güvenliğini sağlamak, Yangın, Sabotaj vb. eylemlerinde birinci derecede sorumlu olup; 2-Hizmet binamız her zaman Kanun, Yönetmelik ve yönergeler çerçevesinde muhataplarımıza en etkin ve verimli bir şekilde sunulmaktadır. 3-Güvenlik Teşkilatı bağlı olduğu Kuruluşu bu kanun hükümleri, dairesinde korunmak ve güvenliğini sağlamakla görevli ve yetkileri bu kanunla sınırlı bir kolluk kuvvetidir.