Çınartepe Mahallesi ve Mithatpaşa Mahallesi 129 ve 1616 ada 18.madde uygulaması parselasyon planı

919

İLAN METNİ

Zonguldak Belediye Encümeninin 24.07.2014 Tarih ve 121 sayılı Encümen Kararı ile onanan Zonguldak İli Merkez İlçe Çınartepe mahallesi ve Mithatpaşa mahallesinde yer alan 44-47-48-49 parseller ile 129 ada,  1-2-3-4-5-52-53-54-55-62 nolu parseller ve 1616 ada,  1-2-3-4-5-6 nolu parselleri kapsayan alanda, 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Maddesine göreyapılan imar uygulama işine ait düzenleme sınırı, parselasyon planı, dağıtım cetvelleri ve fenni evrakları 25.07.2014 ile 28.08.2014 günleri arasında Zonguldak Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda 1 ay (30 gün) süreyle askıya çıkarılmıştır.

encumen karari

Simple Text