Çınartepe Mahallesi, 1639 ada 1 nolu parsele yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

    607

    Zonguldak Belediye Meclisinin 06.12.2019 gün ve 119 sayılı kararı ile onaylanan Çınartepe Mahallesi, 1639 ada 1 nolu parsele yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

    Simple Text