Belediye Meclisinin 05.09.2014 tarih ve 16/196 sayılı kararı

575

ZONGULDAK BELEDİYE MECLİSİ KARARI

KARAR TARİHİ:05.09.2014

BİRLEŞİM:16

OTURUM:1

KARAR SAYISI:196

KARAR KONUSU:Belediye Meclis Kararıyla onaylanan Zonguldak Merkez Terakki Mahallesi, Cumhuriyet Caddesinde kain, üzerinde tescilli taşınmaz bulunan 267 ada, 142-143 nolu parsellerde kayıtlı taşınmaz üzerindeki park alanının aynı parseller içinde yer değişikliği konulu imar planı tadilatının Safranbolu Kültür Varlıkları Koruma Kurulu tarafından olumsuz görüş verilmesi üzerine geçerli olmayan plan tadilatının eski imar durumuna geri dönüştürülmesi konulu İmar Plan değişikliği ile ilgili karar.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi uyarınca yapılan Eylül ayı toplantısının ikinci birleşiminde;

Gündemin 18.maddesinde bulunan, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 07.07.2014 tarih ve 170 sayılı Belediye Meclis kararıyla onaylanan, Zonguldak Merkez Terakki Mahallesi, Cumhuriyet Caddesinde kain, üzerinde tescilli taşınmaz bulunan 267 ada, 142-143 nolu parsellerde kayıtlı taşınmaz üzerindeki park alanının aynı parseller içinde yer değişikliği konulu imar planı tadilatının Safranbolu Kültür Varlıkları Koruma Kurulu tarafından olumsuz görüş verilmesi üzerine geçerli olmayan plan tadilatının eski imar durumuna geri dönüştürülmesi konulu İmar Plan değişikliği hakkındaki İmar Komisyonu Raporu okundu.

Yapılan teklif üzerine işaretle yapılan oylama neticesinde;

Safranbolu Kültür Varlıkları Koruma Kurulu tarafından olumsuz görüş verilmesi sonucunda plan tadilatının eski imar durumuna geri dönüştürülmesine; 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesi gereğince onaylanmasına ve bu hususta hazırlanan raporun İmar Komisyonundan geldiği şekilde kabulüne mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Cavit ZÜLFİKAR                  Lale KARAKULAK          Eyüp Altan SEZGİN

Belediye Meclisi Bşk.V.       Meclis Katibi                Meclis Katibi

05.09.2014 tarih ve 196 sayılı Meclis Kararı (tadilat)

Simple Text