Belediye Meclisinin 05.02.2016 tarih ve 41 sayılı kararı

349

ZONGULDAK BELEDİYE MECLİSİ KARARI

KARAR TARİHİ:05.02.2016

BİRLEŞİM:4

OTURUM:1

KARAR SAYISI:41

KARAR KONUSU:Zonguldak Merkez Mithatpaşa Mahallesi, Fevkani Köprüsü mevkiinde bulunan mülkiyeti kadastro yolu olarak görünen alanda şehir merkezi elektrik şebekesinde yapılması planlanan, 1 adet trafo binası yeri için imar plan değişikliği ile ilgili karar.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi uyarınca yapılan Şubat ayı toplantısının ikinci birleşiminde;

Gündemin 20.maddesinde bulunan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22.01.2016 tarih ve 95 sayılı, Zonguldak Merkez Mithatpaşa Mahallesi, Fevkani Köprüsü mevkiinde bulunan mülkiyeti kadastro yolu olarak görünen alanda şehir merkezi elektrik şebekesinde yapılması planlanan, 1 adet trafo binası yeri için imar plan değişikliği yapılması hakkındaki İmar Komisyonu Raporu okundu.

Yapılan teklif üzerine işaretle yapılan oylama neticesinde;

Kentimizde plan yapımı yeterliliğine sahip bir plan müellifince hazırlanan plan tadilat örneği, yürürlükteki imar planında “Rekreasyon alanı (yol, açık ve yeşil alan, otopark, kanal vb. düzenlemeler)” olarak planlanan bölgenin hemen önünde ve mevcutta dere yatağı kenarında yer alan dükkanların arasında planlanan trafo binası yerinin, platform ayakları ticarethanelerden en az 50 cm. uzaklıkta olması ve trafonun oturacağı platformun köprü üst kotunda olması kaydıyla, 1 adet trafo binası yeri için imar plan değişikliğinin dairesinden geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesi gereğince onaylanmasına ve bu hususta hazırlanan raporun İmar Komisyonundan geldiği şekilde kabulüne mevcudun oybirliği ile karar verildi.

 

Muharrem AKDEMİR            Lale KARAKULAK          Eyüp Altan SEZGİN

Belediye Meclisi Başkanı       Meclis Katibi                Meclis Katibi

05.02.2016 tarih ve 41 sayılı kararın planı

 

Simple Text