Belediye Meclisinin 03.06.2016 tarih ve 84 sayılı kararı (MİA)

369

ZONGULDAK BELEDİYE MECLİSİ KARARI

KARAR TARİHİ:03.06.2016

BİRLEŞİM:11

OTURUM:2

KARAR SAYISI:84

KARAR KONUSU:Zonguldak İl Merkezi MİA (Merkezi İş Alanları) Bölgesi içerisinde hazırlanan revizyon imar planı ile ilgili karar.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 22.maddesi uyarınca yapılan Haziran ayı toplantısının ilk birleşiminde;

Gündemin 3.maddesinde bulunan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.04.2016 tarih ve 120 sayılı, Zonguldak İl Merkezi MİA (Merkezi İş Alanları) Bölgesi içerisinde hazırlanan revizyon imar planı hakkındaki İmar Komisyonu Raporu okundu. Konu ile ilgili olarak ve rapor üzerinde uzunca yapılan müzakereler neticesinde Meclis Başkanı birleşime 10 dakika ara verdi. 10 dakikalık aradan sonra Meclis tekrar toplandı ve yapılan yoklama neticesinde Meclis Üyelerinden; Sertan Bacak, Emine Uzun, Mehmet İzzet Türkçelik, Ali Danacı, Havva Yılmaz, Sadettin Birinci, Mustafa Çağlayan, Ümit Bozkurt, Sertan Açıkgöz, Mehmet Mercimek, Hasan Bircan, Hasan Çağlar Gürol, Abdullah Karagüzel, Metin Demir ve Gökhan Emrah Karaarslan’ın bulunmadığı, diğer Meclis Üyelerinin bulunduğu ve çoğunluğun olduğu anlaşıldığından birleşimin ikinci oturumu açıldı. Kalındığı yerden devam edilerek yapılan müzakereler sonrasında Meclis Üyesi Turhan Demirtaş;

1-İmar Plan Notlarının 14.maddesinin 1.mısrasındaki “veya” dan sonra “İmar” kelimesinin ilave edilmesi,

2-İmar Plan Notlarının 19, 20 ve 24.maddelerinde geçen “Tip İmar Yönetmeliği” yerine “Zonguldak Belediyesi İmar Yönetmeliği” ibaresinin kullanılması,

3-İmar Plan Notlarının “Kentsel Kullanım Alanlarına İlişkin Hükümler” başlığı altında 3-Ticaret Alanları hükmünün 1.paragrafının sonuna “bu alanlarda konut yapılamaz” ibaresinin eklenmesi,

4-İmar Plan Notlarının “Ticaret+Konut Alanları” başlığı altındaki 1.paragrafının sonuna “Konutlarda İmar Yönetmeliğinin Yan ve Arka Bahçe Mesafeleri Ölçülerine Uyulacaktır.” İbaresinin eklenmesi ve konu ile ilgili olarak hazırlanmış olan İmar Komisyonu Raporunun da yapılan bu ilavelerle birlikte yeniden düzenlenerek bu şekliyle oylanması yönünde teklif verdi.

Yapılan bu teklif doğrultusunda işaretle yapılan oylama neticesinde;

Zonguldak İl Merkezi MİA (Merkezi İş Alanları) bölgesi içerisinde hazırlanan Revizyon İmar Planının ve İmar Komisyonu tarafından hazırlanmış ancak yukarıda sıralanan 4 maddede bulunan ibarelerin eklenmesiyle yeniden düzenlenmiş olan İmar Komisyonu Raporunun kabulüne, 3194 sayılı Kanunun 8.maddesi gereğince onaylanmasına 16 kabul, 1 ret oyu kullanılarak mevcudun oyçokluğu ile karar verildi. (Yapılan oylamada kabul oyu verenler: Muharrem AKDEMİR – Belediye Başkanı – Meclis Üyelerinden; Turhan Demirtaş, Süleyman Özdoğan, Şenol Şanal, Selçuk Hasdemir, Tahsin Erdem, Atınç Kayınova, Özberk Papila, Cevat Bulut, Eyüp Altan Sezgin, Gökhan Demir, Zeki Çolak, Lale Karakulak, Salih Alemdar, Mevlüde Yalçıner ve Hasan Şenol) – (Yapılan oylamada ret oyu veren Meclis Üyesi; Cavit Zülfikar)

 

Muharrem AKDEMİR               Zeki ÇOLAK            Lale KARAKULAK

Belediye Meclisi Başkanı          Meclis Katibi           Meclis Katibi

MİA Planı - 2016

Simple Text