Belediye Meclisinin 03.03.2014 tarih ve 6/43 sayılı kararı (İlan Tarihi: 12.03.2014)

948

ZONGULDAK BELEDİYE MECLİSİ KARARI

KARAR TARİHİ:03.03.2014

BİRLEŞİM:6

OTURUM:1

KARAR SAYISI:43

KARAR KONUSU:Zonguldak Merkez, Mithatpaşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesinde, 93 ada, 5 parselde kayıtlı, eski Tekel Ürünleri Dağıtım Deposu olarak kullanılan alanda yapılan ve 06.07.2012 tarih ve 163 Sayılı Belediye Meclis Kararıyla onanan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası ve çevre düzenlemesi konulu plan tadilatının, Zonguldak İdare Mahkemesine açılan 2013/291 esas nolu davada Mahkemenin 07.11.2013 tarih ve 2013/1384 sayılı kararı ile iptal olarak plansız duruma düşen bölgede yeni düzenleme konulu ilave imar planı ile ilgili karar.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi uyarınca yapılan Mart ayı toplantısının ilk birleşiminde;

Gündemin 6.maddesinde bulunan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Zonguldak Merkez Mithatpaşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesinde, 93 ada, 5 parselde kayıtlı, eski Tekel Ürünleri Dağıtım Deposu olarak kullanılan alanda yapılan ve 06.07.2012 tarih ve 163 Sayılı Belediye Meclis Kararıyla onanan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası ve çevre düzenlemesi konulu plan tadilatının, Zonguldak İdare Mahkemesine açılan 2013/291 esas nolu davada Mahkemenin 07.11.2013 tarih ve 2013/1384 sayılı kararı ile iptal olarak plansız duruma düşen bölgede yeni düzenleme konulu ilave imar planı hakkındaki İmar Komisyonu Raporu okundu.

Yapılan teklif üzerine işaretle yapılan oylama neticesinde;

Konu ile ilgili olarak Mahkeme kararı incelendiğinde, kararlar doğrultusunda plansız hale gelen alanın planlanmasının yapıldığı anlaşıldığından, talep edilen imar planı tadilatının dairesinden geldiği şekilde kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesi gereğince onaylanmasına ve bu hususta hazırlanan raporun İmar Komisyonundan geldiği şekilde kabulüne mevcudun oybirliği ile karar verildi.

 

M.Kadir Engin MARANGOZ             Gürbüz KAMBER           Gürsel KÜLAH

Belediye Meclisi Başkan V.                 Meclis Katibi                  Meclis Katibi(Yedek)

İl Cevre Md.lugu Hizmet Binasi

Simple Text