Belediye Meclisinin 03.02.2014 tarih ve 4/19 sayılı kararı – (İlan Tarihi: 06 Şubat 2014)

577

ZONGULDAK BELEDİYE MECLİSİ KARARI

KARAR TARİHİ:03.02.2014

BİRLEŞİM:4

OTURUM:1

KARAR SAYISI :19

KARAR KONUSU:Zonguldak Merkez Terakki Mahallesi, 324 ada, 130 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde 07.07.2010 tarih ve 42 sayılı ruhsatla inşaata başlanan, Zonguldak İdare Mahkemesinin 2010/1191 Esas ve 2013/614 sayılı kararları sonucu bahse konu ruhsatın iptaliyle atıl duruma dönüşen taşınmaz ve çevresinde yeni düzenlemeleri kapsayan imar planı tadilatı ile ilgili karar.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi uyarınca yapılan Şubat ayı toplantısının ilk birleşiminde;

Gündemin 3.maddesinde bulunan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Zonguldak Merkez Terakki Mahallesi, 324 ada, 130 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde 07.07.2010 tarih ve 42 sayılı ruhsatla inşaata başlanan, Zonguldak İdare Mahkemesinin 2010/1191 Esas ve 2013/614 sayılı kararları sonucu bahse konu ruhsatın iptaliyle atıl duruma dönüşen taşınmaz ve çevresinde yeni düzenlemeleri kapsayan imar planı tadilatı hakkındaki İmar Komisyonu Raporu okundu.

Yapılan teklif üzerine işaretle yapılan oylama neticesinde;

Zonguldak Merkez Terakki Mahallesi, 324 ada, 130 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde 07.07.2010 tarih ve 42 sayılı ruhsatla inşaata başlanan, Zonguldak İdare Mahkemesinin 2010/1191 Esas ve 2013/614 sayılı kararları sonucu bahse konu ruhsatın iptaliyle atıl duruma dönüşen taşınmaz ve çevresinde yeni düzenlemeleri kapsayan imar planı tadilatının dairesinden geldiği şekilde kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesi gereğince onaylanmasına ve bu hususta hazırlanan raporun İmar Komisyonundan geldiği şekilde kabulüne 22 kabul, 3 çekimser oy kullanılarak mevcudun oyçokluğu ile karar verildi. (Oylamada kabul oyu verenler; Muharrem Akdemir – Belediye Meclisi Başkanı, Meclis Üyelerinden; M.Kadir Engin Marangoz, Selim Cansızoğlu, İdris Şahin, Hüsnü Meydan, Turgut Aydın, Gürsel Külah, Orhan Yücel, Mahmut Gülenç, Türker Kapkaç, Kasım Ayçiçek, Sinan Kalender, Aynur Bayram, Zeki Kefeli, Gürbüz Kamber, Bahaddin Arı, Yüksel Acar, Hasan Sağlam, Şenol Gümüşyazıcı, Metin Demir, Şendoğan Karataş ve Sabri Tığ) – (Oylamada çekimser oy verenler; Ramazan Denizer, Arife Dereli ve Kadir Önel)

Muharrem AKDEMİR                 Gürbüz KAMBER              Aynur BAYRAM

Belediye Meclisi Başkanı            Meclis Katibi                   Meclis Katibi

324ada130parsel

Simple Text