BASINA VE KAMUOYUNA

2424

Zonguldak’ta yerel olarak yayın hayatını sürdüren ‘Halkınsesi’ adlı gazetenin internet sitesinde 20 Kasım 2018 tarihinde ‘Kaçak Yapılaşma Her Yerde’ başlığı altında haberde yer alan kaçak yapıyla ilgili; ‘belediye görevlilerinin herhangi bir işlem yapmadan geri döndüğü’ şeklindeki iddia gerçeği yansıtmamaktadır. Konuyla ilgili açıklama yapılması zaruri hale gelmiştir.

İlimiz Bahçelievler Mahallesi Mehtap Sokak’ta yer alan binanın üst kısmında teras olarak tabir edilen alanın kapatılarak, inşaat çalışması yapıldığı ekiplerimiz tarafından tespit edilmiştir. Ekiplerimiz, 13 Kasım 2018 tarihinde, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42’inci maddesine istinaden (Madde 42 – (Değişik: 9/12/2009-5940/2 md.) Bu maddede belirtilen ve imar mevzuatına aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır.)binanın üst kısmındaki teras olarak tabir edilen alan mühürlenmiştir. Bina sahibine, 10 (on) gün (yasal süresi çerçevesinde) binanın teras kısmını eski haline getirmesi için süre verilerek, yasal işlemlerin başlatılmış olduğunu ve inşaatın durdurulduğunu belirtmek isteriz.Yasaya aykırı bu tür kaçak yapılar İmar Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından tespit edildikten sonra Belediye Encümeni tarafından karar çıkartılmaktadır.

Ayrıca belirtmek isteriz ki; ruhsat alınmaksızın veya ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere veya imar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapının sahibine, yapı müteahhidine veya aykırılığı altı iş günü içinde idareye bildirmeyen ilgili fenni mesullere yapının mülkiyet durumuna, bulunduğu alanın özelliğine, durumuna, niteliğine ve sınıfına, yerleşmeye ve çevreye etkisine, can ve mal emniyetini tehdit edip etmediğine ve aykırılığın büyüklüğüne göre, cezaları uygulanır.

Vatandaşlarımızın İlimizde yapılan yapılar ile ilgili tüm bilgileri Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’müze sormaları ve buna göre hareket etmeleri mağduriyet yaşamamaları için önem arz etmektedir.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur..

Simple Text