Bağlık Mahallesi 432 ada, 58-59 parseller

Bağlık Mahallesi 432 ada, 58-59 parsellerde yapılan imar planı değişikliğinin, mevzuat çerçevesinde yeniden değerlendirilmesi konulu imar planı tadilatı ile ilgili plan

Baglik Mahallesi