2020 YILI TERAZİ ÖLÇÜ VE AYAR DAMGALAMA İŞLEMLERİ

  816

  Milli ekonominin ve ticaretin gereklerine ve kamu yararına uygun olarak kullanılan her türlü ölçü ve ölçü aletlerinin doğru ayarlı ve uluslararası birimler sistemine uygun olarak imal edilmesi ve kullanılması 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu gereğidir.

   

  Bu itibarla;

   

  1. a) Belediyelerce tespit edilecek yer ve günlerde kurulan, üretici ve pazarcılar tarafından malların doğrudan tüketicilere perakende olarak satıldığı açık veya kapalı pazar yerlerinde kullanılan 2 Yıllık damga süresini doldurmuş ve tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan, III ve IV üncü sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri,
  2. b) Yay ve elektronik tertibatı bulunmayan tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan mekanik tartı aletlerinden;

   

         1) Masa terazileri,

         2) Asma teraziler,

         3) Tek kollu kantarlar,

         4) İbreli teraziler,

         5) Uzunluk ölçüleri (tek parçalı ağaç metreler),

         6) Akıcı maddeler için hacim ölçüleri,

         7) Kuru taneli maddeler için hacim ölçüleri,

   

             5 kg’a kadar (5 kg dahil) hassas olmayan kütle ölçüleri, bulunduran kişi ve kuruluşların, ölçüler ve ayar yönünden bağlı bulundukları   Grup Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayar Memurluklarına,

   

  Grup Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayar Memurluklarına,

                  01 Ocak 2020- 29 Şubat 2020 günü mesai saati bitimine kadar bir beyanname ile başvurarak muayene gününü belirleyen belge almaları gerekmektedir.

   

   Diğer taraftan;

                   3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu’nun 15. maddesinin (c) bendi gereğince;(Değişik:14/2/2019-7164/25 md.) Damgası kopmuş, bozulmuş, damga süresi geçmiş ölçü aletini kullanan kişiye, ölçü aletinin türüne ve kullanıldığı işin niteliğine göre 613,00 Türk Lirasından 12.258,00 Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. Ayrıca bu ölçü aletlerine el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.

   

   İlgililerin cezalı duruma düşmemeleri, süresi içinde yasal sorumluluklarını yerine getirmeleri hususu, bilgilerinize sunulur.

   

  MÜRACAAT İÇİN:

  Veysel ÇAKIROĞLU

   

  Zonguldak Belediyesi

  Grup Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayar Memuru

   

  Tel: 0535 253 25 31

  Simple Text