2019 YILI ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİ PERİYODİK MUAYENE DUYURUSU

345
Milli ekonominin ve ticaretin gereklerine ve kamu yararına uygun olarak kullanılan her türlü ölçü ve ölçü aletlerinin
doğru ayarlı ve uluslar arası birimler sistemine uygun olarak imal edilmesi ve kullanılması 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu
gereğidir.
Bu itibarla;
a) Belediyelerce tespit edilecek yer ve günlerde kurulan, üretici ve pazarcılar tarafından malların doğrudan tüketicilere
perakende olarak satıldığı açık veya kapalı pazar yerlerinde kullanılan 2 Yıllık damga süresini doldurmuş ve tartım kapasitesi 2000
kg ve altında olan, III ve IV üncü sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri,
b) Yay ve elektronik tertibatı bulunmayan tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan mekanik tartı aletlerinden;
1) Masa terazileri,
2) Asma teraziler,
3) Tek kollu kantarlar,
4) İbreli teraziler,
5) Uzunluk ölçüleri (tek parçalı ağaç metreler),
6) Akıcı maddeler için hacim ölçüleri,
7) Kuru taneli maddeler için hacim ölçüleri,
5 kg’a kadar (5 kg dahil) hassas olmayan kütle ölçüleri,bulunduran kişi ve kuruluşların, ölçüler ve ayar yönünden bağlı
bulundukları Grup Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayar Memurluklarına,
Grup Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayar Memurluklarına,
02 Ocak 2019 – 28 Şubat 2019 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar bir beyanname ile başvurarak muayene gününü
belirleyen belge almaları gerekmektedir.
Diğer taraftan;
3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu’nun 15 maddesinin (c) bendi gereğince ; damgası kopmuş,bozulmuş,damga süresi
dolmuş her bir ölçü aleti için 2600 TL İdari para cezaları uygulanır. Ayrıca bu ölçü aletlerine el konularak mülkiyetin kamuya
geçirilmesine karar verilir.
İlgililerin cezalı duruma düşmemeleri, süresi içinde yasal sorumluluklarını yerine getirmeleri hususu,
MÜRACAAT İÇİN :
Zonguldak Belediyesi
Grup Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayar Memuru
Veysel ÇAKIROĞLU -0535 253 25 31

Simple Text