169 Ada, 14 nolu parsel ve 11 nolu parselin bir kısmı ile 396 ada 24 nolu parselin bir kısmına yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği

275

Zonguldak Belediye Meclisinin19.11.2019 gün ve 101 sayılı kararı ile onaylananOntemmuz Mahallesi, 169 Ada, 14 nolu parsel ve 11 nolu parselin bir kısmı ile 396 ada 24 nolu parselin bir kısmına yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği

Simple Text